L’antiga fàbrica de la Mercedes-Benz del barri del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu, és un dels últims grans solars disponibles a la ciutat de Barcelona, i per això serà objecte d’una operació urbanística que serà de les més importants que es realitzaran els propers anys a la capital de Catalunya. Es tracta d’un espai de 90.000 metres quadrats, l’equivalent a sis illes de l’Eixample, que el govern municipal vol convertir en banc de proves del model de ciutat que des de Barcelona en Comú s’ha intentat implementar aquest mandat amb una novetat, l’oportunitat de fer una Superilla des de zero, és a dir, no només intervenint a l’espai públic, sinó també al que serà en el futur espai privat. Al capdavall, una utopia al mig del Bon Pastor que genera esperances, però també interrogants.

mapa àmbit total
Àmbit total d'actuació, inclosa la zona de l'antic camp de futbol del carrer Santander / AjBCN
mapa usos
Usos previstos en el nou barri, amb habitatges, equipaments públics, comerços i zones de desenvolupament econòmic / AjBCN

L’àmbit de l’actuació serà el recinte fabril de la Mercedes-Benz, una fàbrica de dimensions gegantines per als estàndards urbans actuals, que està en desús des que va cessar la seva activitat l’any 2007. L’abril del 2021 l’ajuntament va projectar la transformació del solar en un nou barri on s’aplicarien els principis del model Superilla Barcelona, convertint tota la finca en un gran espai de relació ciutadana sense vehicles motoritzats privats, donant prioritat als desplaçaments a peu, bicicleta i autobús. Ara fa uns mesos, el març del 2022, la promotora immobiliària que durà a terme tota l'operació, Conren Tramway, va difondre imatges del seu projecte de nou barri, i el consistori es va afanyar a marcar distàncies assegurant que el projecte encara no estava aprovat. 

Ara bé, aquest dimarts, el mateix Ajuntament de Barcelona ha donat a conèixer quin serà el projecte, i, per esvair dubtes, ho ha fet utilitzant alguna de les projeccions virtuals de Conren Tramway, és a dir, que a grans trets ha assumit el projecte de la promotora. De fet, la diferència principal ha estat una petita rebaixa en el nombre d’habitatges previstos, que passarà dels 1.450 inicials a 1.300, en part gràcies a protestes veïnals. La resta, no difereix gaire, amb intenció de dotar l’espai d’equipaments públics, zones verdes i instal·lacions universitàries, amb la previsió de generar fins a 5.000 nous llocs de treball.

Com serà el nou barri?

Segons la proposta que ha presentat el govern municipal, que està pendent de l’aprovació d’una Modificació de Pla General Metropolità (MPGM), l’antic àmbit industrial es convertirà en un nou teixit urbà amb usos veïnals i productius, noves places i zones verdes, equipaments públics i una nova mobilitat sostenible que dinamitzi els barris i els polígons industrials de l’entorn a l’illa delimitada pels carrers de Sant Adrià i Ciutat d’Asunción i el passeig de l’Havana. En tres paraules, un nou barri. Això sí, amb un cert aïllament del seu entorn, perquè tot i que estarà enganxat als habitatges properes al Centre Comercial la Maquinista, estarà separada del nucli del Bon Pastor pel polígon industrial i de Sant Andreu del Palomar per les vies del tren. 

fabrica mercedes barcelona foto acn
Estat actual de l'antiga Fàbrica Enmasa Mercedes-Benz, un espai de 90.000 metres quadrats en desús des del 2007 / AjBCN
fabrica mercedes barcelona foto acn 3
Tot l'espai de la fàbrica equival a sis illes de l'Eixample i en un futur inclourà 1.300 habitatges i generarà uns 5.000 llocs de treball / AjBCN

En tot cas, es projecta un barri de 1.300 habitatges, dels quals un 40% seran de preu assequible. A més es buscarà un equilibri d’usos, amb prop del 60% habitatge i 40% activitat econòmica, també es vol preservar els edificis industrials i la memòria del recinte i instal·lar noves activitats econòmiques que impulsin els polígons industrials de l’entorn, i tot plegat amb voluntat superillaïtzadora, és a dir, convertint tot el barri en un espai sense vehicles privats a l’interior i amb prioritat per al vianant i la mobilitat activa de bicicletes i patinets que, segons el govern municipal, ha passat per un procés participatiu amb la intenció de recollir aportacions i suggeriments del veïnat i els col·lectius vinculats a l’espai.

Sempre segons el consistori, l’ordenació proposada recupera l’edifici històric per implantar-hi equipaments públics i privats i activitats vinculades al coneixement i a la indústria 4.0. També s’introdueix l’habitatge, en règim de protecció i lliure, i es dibuixa un gran parc urbà amb un seguit de places i jardins que oferiran nous espais de relació i d’activitat ciutadana. A més, el planejament incorpora l’àmbit de l’antic camp de futbol del carrer de Santander, que permetrà, per una banda, la seva recuperació per a usos esportius com a equipament del barri del Bon Pastor, i de l’altra traslladar-hi 10.000 m² de sostre d’usos industrials previstos inicialment a la Mercedes-Benz per donar continuïtat al polígon industrial del Torrent de l’Estadella.

Perspectiva 01
El projecte de nou barri preveu carrers pacificats on no estarà permés el trànsit de vehicles motoritzats privats / AjBCN
Perspectiva 02
La previsió de l'Ajuntament de Barcelona és convertir l'espai en un pol d'atracció econòmica / AjBCN

En total, en els dos àmbits es preveu una edificabilitat total de 195.667 m², dels quals 185.667 són a l’àmbit de la pròpia fàbrica de la Mercedes-Benz i la resta a l’antic camp de futbol del carrer de Santander. Això representa uns 15.000 m² menys a l’àmbit de la Mercedes-Benz respecte a l’edificabilitat total prevista en el conveni inicial: els 10.000 m² de sostre industrial traslladats a l’antic camp de futbol del carrer de Santander i 5.000 m² més que es resten en l’edificabilitat inicial prevista per a l’habitatge. La variació és fruit de la introducció dels canvis treballats en el marc del procés participatiu i s’ha fet d’acord amb un estudi econòmic que acompanya el document.

Un gran parc urbà i foment de la mobilitat sostenible

El projecte també inclou la generació d’espais públics amplis, enjardinats, equipats, accessibles i confortables i uns carrers pacificats. El document ho concreta amb una gran plaça i un gran parc urbà connectats però amb identitat pròpia. La plaça i el parc es plantegen com un itinerari verd entre el Bon Pastor i Sant Andreu, i entre la Maquinista i el polígon industrial del Torrent de l’Estadella. A més, més de la meitat de la Mercedes-Benz serà espai públic, amb més de 49.000 m² que inclouran la nova plaça de la Mercedes, el gran parc urbà format per una plaça, dos jardins i els interiors d’illa de l’àmbit i els carrers verds.

mapa espai públic
Un terç de la futura Mercedes serà espai verd / AjBCN

Seguint l’actual model urbanístic del govern Colau, es preveu que tots els espais de la futura Mercedes estaran reservats per al passeig, els usos ciutadans i la mobilitat activa -amb bicicleta o vehicles de mobilitat personal-, i no hi haurà trànsit de vehicles motoritzats privats, és a dir, prendrà forma de Superilla. De fet, es preveu que la majoria dels desplaçaments de la futura Mercedes-Benz seran interns i quedarien coberts per les mesures previstes en el nou model de mobilitat de la Maquinista, de manera que no es preveuen puntes significatives. En tot cas, de moment l’estació de Metro més propera serà la de Bon Pastor (L9 i L10), i la de tren, la futura de Sant Andreu, que està en fase d’acabament. 

Equipaments públics, habitatge i usos docents

Pel que fa a equipaments públics, es preveu ubicar al nou barri una escola bressol, un institut de Formació Professional, un espai sociocultural i un espai de memòria. Per encabir aquests equipaments, es reserva l’antic edifici principal –antic edifici de direcció i la fàbrica– i dues peces més a l’oest del recinte. Pel que fa al conjunt del Bon Pastor, l’estudi també determina que cal una ampliació del CAP Bon Pastor al carrer de Mollerussa, una ampliació del centre cívic amb sales polivalents a l'edifici d'Enric Sanchis i l’ampliació i millora de les instal·lacions del CEM Bon Pastor.

A la nova Mercedes-Benz hi haurà nou habitatge, que suposarà gairebé el 60% del sostre. Això equival a prop d’uns 112.000 m² on es preveuen fins a 1.300 habitatges nous, uns 150 pisos menys que els definits inicialment al conveni per donar resposta a les peticions veïnals de rebaixar l’edificabilitat. Del total d’habitatges, el 40% seran de preu assequible i la resta, lliures. Com a mínim la meitat dels de preu assequible seran de lloguer. Els edificis d’habitatges aprofitaran els interiors d’illa, cobertes i terrasses intermèdies per crear ambient de comunitat. A més, hi haurà activitat econòmica i docent que servirà de pol d’atracció per a tota la ciutat. En total, aquests usos disposaran de fins a 84.000 m² que s’espera que puguin acollir fins a 5.000 nous llocs de treball.

plaça 03
Tot el barri serà una immensa zona verda que tindrà com a eix central l'antiga nau central de la fàbrica Mercedes / AjBCN

També hi haurà una part important del sostre –33.000 m²– per a comerç de proximitat, oficines, petita indústria i serveis compatibles amb l’habitatge. A més, es reserven 28.000 m² a l’anomenada activitat Mercedes, és a dir, usos de la indústria 4.0 vinculats a les indústries creatives, innovació, economia del coneixement, l’economia circular, etc., que se situaran al voltant de les noves places de la Mercedes i de la Indústria. En paral·lel, a l’antic camp de futbol del carrer de Santander s’hi traslladen 10.000 m² d’activitat industrial previstos inicialment pel conveni dins l’àmbit de la fàbrica.  A més, s’ampliarà el passeig de l’Havana  fins arribar als 32,5 m –dos metres i mig més que actualment–.

Els veïns ja van alertar de ‘pelotazo’

Entre els interrogants que obre tot aquest projecte s’hi troba la possible oposició dels veïns que conformen el sector Maquinista-Mercedes, on ja viuen unes 2.300 persones en 800 habitatges, que ja l’abril passat denunciaven que tota aquesta operació, així com la projectada ampliació del Centre Comercial la Maquinista no serien més que ‘pelotazos’ immobiliaris. En concret, l’Associació de Veïns Maquinista-Mercedes va activar les alarmes davant una operació que podria triplicar el nombre d’habitants al barri, sumant als actuals gairebé 5.000 més, i van advertir que el barri no estava preparat quant a equipaments per afrontar aquest creixement de població, ni tampoc des del punt de vista de la mobilitat, ja que s’espera que s’incrementi també la població que hi anirà a treballar o a estudiar sense viure-hi.

Aeria 02
Segons el projecte, el nou espai estarà lliure de trànsit, ple de verd i amb àmplies zones cíviques, mantenint l'estructura dels antics edificis industrials / AjBCN

Sigui com sigui, l’ajuntament de Barcelona té la intenció de portar la proposta d’MPGM a aprovació inicial a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de dimarts vinent, 20 de setembre. Un cop superat aquest tràmit, s’obrirà un període d’exposició pública de dos mesos per obrir el document a les aportacions de la ciutadania i entitats. A més, la previsió és poder dur el pla a l’aprovació provisional a principis de 2023 en el marc del Plenari del Consell Municipal.