L’esquelet metàl·lic que des de fa mesos s’alça al mig de Gràcia com a vestigi de l’antic mercat de l’Abaceria serà desmuntat i replicat amb materials moderns que suportin la nova estructura, un cop s’ha donat a conèixer el projecte definitiu de reforma, que té com a principals eixos donar més espai públic al veïnat, una coberta amb eficiència energètica i un nou accés pel carrer Torrijos.

La proposta definitiva de disseny i de distribució d’espais incorpora totes les aportacions de comerciants i veïnat que són viables. A més, des de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) es procedirà a tramitar l’aprovació d’aquest projecte bàsic de l’equipament i dels instruments urbanístics necessaris i l’equip continuarà redactant el projecte executiu necessari per a la seva adjudicació i execució.

recreacion mercado abaceria gracia barcelona foto ajbcn (3)

Així serà l'interior / AjBCN

Segons ha comunicat l’Ajuntament de Barcelona, les modificacions incorporades al projecte bàsic faran del nou Mercat de l’Abaceria una nova zona d’estada per al districte de Gràcia. Així, es recupera un gran espai per la ciutat i, més concretament, pel conjunt de les places de Gràcia amb una superfície d’uns 1.500 metres quadrats, esdevenint la plaça del Mercat Central de l’Abaceria.

Nova plaça pública

I és que amb aquesta nova distribució es recupera espai en tot el perímetre del mercat i, de manera més evident, a la zona del carrer de Mare de Déu dels Desemparats, on el resultat final és un espai públic de mides similars a la plaça de la Revolució. Alhora, respecte de la proposta inicial, en l’espai de Mare de Déu dels Desemparats es minimitzen, integren i redueixen els nuclis de comunicació que podien esdevenir un obstacle visual des d’aquesta “nova plaça” cap a l’interior del Mercat.

Pel que fa a la coberta, es retornarà la seva imatge noble fent-la compatible amb un espai per a l’eficiència energètica. S’alternaran peces ceràmiques i panells fotovoltaics enrasats amb un tractament colorit, tal com pertoca per a un edifici protegit d’aquestes característiques. Mitjançant aquesta tecnologia innovadora genera energia sense la necessitat de grans sobrecobertes ni peces visualment agressives. La coberta a la zona de la “Nova Plaça”, presentarà grans obertures i deixarà passar la llum.

proyecto abaceria mercado gracia foto ajbcn

Projecte del nou mercat / AjBCN

En la mateixa línia de fer del mercat un gran espai públic que sigui permeable per tal que la ciutadania el pugui travessar, es crea un nou accés a la façana del carrer Torrijos, que abans no en tenia per la presència de la rampa d’accés als soterranis del Mercat. Aquest accés fa que no sigui viable la implantació de l’autoservei cooperatiu ni altres usos socials en aquesta planta. De totes maneres, permetrà habilitar una zona de vestíbul ampli per activitats temporals de tota classe.

L'esquelet serà desmuntat

Durant els treballs inicials del projecte, els equips d’enginyeria han detectat que l’estructura actual no podria suportar la càrrega de la futura coberta per una manca de qualitat de l’aliatge de metalls d'aquesta. Per aquest motiu, la rehabilitació de l’estructura passa necessàriament pel seu desmuntatge i la construcció d’una nova que repliqui exactament l’actual, però amb un material que compleixi els requisits tècnics. Aquesta operació s’ha dut a terme, per exemple, al Mercat de la Barceloneta i de manera parcial al de Sant Antoni.

Nuevo Mercado de la Abaceria Gracia estructura - Sergi Alcàzar

L'esquelet metàl·lic serà desmuntat / Sergi Alcàzar

D’altra banda, el procés de debat ha portat a establir que la planta -3 esdevindrà un espai d’ús logístic per a les entitats de Gràcia. Finalment, malgrat que en aquesta fase encara no es fa una descripció completa de la urbanització global de l’entorn, el projecte ja contempla en la nova plaça una important presència de verd, així com els espais immediatament perimetrals. Està previst que les obres comencin el 2022, de manera que al mercat provisional del passeig de Sant Joan encara li queden força anys al davant.

 

Imatge principal: Projecció virtual del nou mercat / AjBCN