L’Ajuntament de Sabadell considera “nul de ple dret” el contracte de residus i neteja, adjudicat a l’empresa Serveis Medi Ambient, SA (Smatsa) el 2012 per 18,5 milions d’euros anuals. El contracte havia de tenir forma d’un contracte de serveis amb una durada màxima de quatre anys, però se’n va fer una concessió (oficialment “contracte de gestió de serveis públics”) per quinze anys, segons l’Ajuntament, que també ha detectat incompliments del servei i sobre-facturació valorades en set milions d’euros.

El consistori sol·licitarà aquest dimecres a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat un dictamen vinculant que determini si aquesta concessió pot ser revertida, ha explicat aquest dimecres l'alcalde Juli Fernández.

La recollida d'escombraries i la neteja dels carrers és el contracte més important adjudicat per l’Ajuntament de Sabadell. El 2015 suposava el 10,85% del pressupost.

Vestit a mida

Les irregularitats detectades pels serveis jurídics municipals són de caire jurídic i tècnic. Les jurídiques es relacionen amb el procés de licitació (plecs de condicions, l’oferta presentada per Smatsa, procés de valoració d'ofertes i signatura de contracte) i les tècniques amb la prestació i fiscalització del servei.

L'informe jurídic constata que el mateix plec de clàusules del concurs incloïa algunes anomalies, com ara una garantia de 600.0000 euros enlloc dels més de 12 milions a que obliga la llei (un 5% de l‘import de l’adjudicació), fet prescrit al desembre de 2015.

D'altra banda, només la irregularitat de beneficiar Smatsa amb una concessió i no un contracte és causa suficient per declarar nul·la l’actuació. Dit ràpid, a Smatsa li van fer un vestit a mida amb les millors condicions d’una i altra forma jurídica.

Aquesta qualificació de concessió permet allargar la durada de l'adjudicació de quatre anys (més dos de pròrroga) fins a quinze (ampliable a cinc més) i limita l’exposició pública de 56 a 20 dies sense l'obligació de publicar l'oferta al Diari Oficial de la Unió Europea. De fet, aquesta és la causa més freqüent de rescissió de contractes pels ajuntaments de l'Estat. És un argument semblant al que va obligar l'Àrea Metropolitana de Barcelona a reobrir el concurs de les línies de bus nocturnes.

Els tècnics municipals assenyalen altres irregularitats jurídiques en aquesta adjudicació:

 1. Compra de vehicles subvencionada per l’ajuntament a través d’una figura no aplicable a privats i amb un cost financer més elevat que el de mercat i sense puntuació tècnica econòmica en el concurs.
 2. Donar per vàlida la solvència de Smatsa per participar al concurs "quan hi havia suficients elements que indicaven tot el contrari", com haver aprovat, en l’anterior contracte, factures abans d'acabar el servei per poder pagar nòmines, entre altres.
 3. L’adjudicatària aporta la garantia definitiva en forma d’aval bancari anual i no per la durada total de contracte més un any, com mana la llei.
 4. L'oferta de l'adjudicatària proposava uns costos laborals superiors als que establia el conveni laboral de referència del concurs. Hi sumava els costos de vestuari o recursos que no s’utilitzaven (oficines, personal administratiu, informadors o peons), entre altres. D'aquí ve una sobrefacturació de sis milions.

L'informe tècnic, sobre la prestació de servei, destaca que Smatsa:

 1. Presenta rendiments més baixos que els compromesos en la pròpia oferta quant a la recollida de residus, certificant menys volum de feina que la que tocava per aquell preu.
 2. Ha fet menys del 60% de les neteges de contenidors contractades.
 3. Va endarrerir fins al gener del 2016 el sistema de seguiment GPS dels equips, tot deixant a l’ajuntament 41 mesos sense una eina de control compromesa.
 4. En el cas de la neteja viària, no ha informat del nivell de compliment dels 52 serveis previstos en l’oferta, indicant només els recursos que hi dedicaria.

L'anterior ajuntament també rep. Segons l'informa tècnic, "no hauria actuat correctament en la fiscalització del servei":

 1. No va definir, en el termini de 6 mesos des de l’inici del contracte (agost del 2012), els criteris de qualitat.
 2. Accepta factures d’equips posats a disposició del servei enlloc de certificar serveis efectivament prestats.
 3. Revisa a l’alça els preus del 2013 i del 2014 amb índex diferents dels previstos i sobre conceptes no revisables, cosa que genera un sobrecost que s'enfilaria a 1.210.220 euros.
 4. No encarrega l'auditoria de la prestació de servei inclosa en el preu del contracte.

L’actual govern municipal ha aprofitat l'avinentesa per a exhibir les mesures que ha endegat, com la contractació, l'any passat, de l'auditoria esmentada. També l'increment del personal de seguiment del servei i la creació de l’inspector de carrer, "primer pas d’un cos d’inspecció dels serveis municipals gestionats externament".

Mercuri i Pokémon

L'origen d'aquesta avaluació rau en el fet que la licitació del serveis de s'investiga en el cas Mercuri, per delictes contra l’administració pública. L’alcalde llavors era el socialista Manuel Bustos, condemnat el març del 2015 a un any i quatre mesos de presó en una de les peces de la causa. Bustos encara es investigat per malversació de fons, tràfic d'influències, delicte contra l'administració pública i omissió del deure de perseguir delictes. Va dimitir el 7 de juliol de 2014.

Pitjor encara, Smatsa és una filial del Grupo Vendex, investigat en el cas Pokémon, per subornar a alcaldes i funcionaris de diversos municipis de Galícia a canvi d’obtenir contractacions com la de Sabadell. Vendex es composa de més de 30 societats que ofereixen serveis de manteniment integral en diversos ajuntaments.

Smatsa gestiona el servei d’escombraries de Sabadell des del 1987, fa 30 anys. La nova contractació li assegurava quinze anys més prorrogables a vint. En altres ocasions havia guanyat concessions a cinc i a deu anys. Per justificar aquesta última, més llarga, el consistori de Bustos va al·legar que volia “economitzar les inversions”.

CiU i el PP hi van votar en contra perquè “mancava transparència”. Al concurs s’hi havien presentat també Valoriza (del grup Sacyr) i Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

També a Barcelona...

Aquesta última empresa és la protagonista d’un altre presumpte cas de frau en el servei de neteja i recollida de brossa a Barcelona. El passat 17 de novembre del 2016, l’ajuntament va denunciar l’adjudicatària a la Fiscalia per falsejar la recollida de residus voluminosos i d’envasos als districtes de Gràcia, l’Eixample i Ciutat Vella, per tal d’obtenir més ingressos. Al mateix temps, FCC treballava al carrer amb una desena de treballadors menys dels que feia constar oficialment, segons la denúncia.

Amb aquests mètodes, detectats en el període 2013-2015, l’ajuntament calcula que s’ha produït una estafa mínima de 800.000 euros. FCC és la major adjudicatària dels serveis de neteja viària i la gestió de residus de Barcelona. S'encarrega dels districtes de Ciutat Vella, Eixample i Gràcia, el que suposa prop del 40% de la factura municipal. Amb el contracte adjudicat el 2009, que es clou el 2019, l'empresa ingressa uns 106 milions d'euros l'any. FCC també investiga el cas.

...i a Badalona

La mateixa empresa també té una causa oberta arran d’una denúncia de l'Ajuntament de Badalona del passat 21 de novembre del 2016. Se l’acusa d’haver estafat a la ciutat 12,8 milions d'euros. A Badalona, FCC tenia adjudicat el servei per deu anys (2010-2020). L’informe municipal conclou que FCC hauria incomplert la prestació d’alguns serveis i que, a més, hauria provocat uns sobrecostos de 12,7 milions d’euros a l'ajuntament.

L’informe municipal detalla fins a cinc actuacions on les xifres no quadren: facturació no conforme a plecs ni lleis de contractes del sector públic; imputació de costos sense haver prestat cap servei efectiu; infradimensió del servei de recollida; increment dels preus de l'oferta original i cobrament d’un mateix cost diverses vegades.