El 78,4% dels ciutadans de l'Àrea Metropolitana de Barcelona sap parlar català, davant el 81,2% de la mitjana catalana, sumant més de 3,2 milions de persones, segons un estudi de la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura de la Generalitat i l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

Segons aquestes dades, en l'Àrea Metropolitana un 93,8% de la població de 15 anys i més entén el català; el 78,4%, el sap parlar; el 83,6%, el sap llegir, i un 61,8%, el sap escriure, unes dades lleugerament per sota de la mitjana i que inclouen un repartiment desigual a tota la regió.

Segons un comunicat de la Generalitat, aquestes dades són inferiors als registrats a Catalunya, on el 94,4% de la població de 15 anys i més entén el català; un 81,2%, el sap parlar; un 85,5%, el sap llegir, i un 65,3% el sap escriure.

L'estudi presenta resultats disgregats en vuit subàmbits: Barcelona ciutat, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelonès Nord, el Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme, en aquest informe que és part de l''Enquesta d'usos lingüístics de la població de Catalunya 2018'.

Els resultats mostren l'"impacte lingüístic desigual" dels moviments migratoris en els últims anys en l'Àrea Metropolitana, amb ciutats com L'Hospitalet de Llobregat que té la meitat de la població nascuda fora de Catalunya i gairebé un terç nascuda a l'estranger.

A Barcelona 78,7% de la població el sap parlar, per sota de la mitjana catalana, del 81,2%; a L'Hospitalet de Llobregat, el sap parlar el 62,1% i al Vallès Oriental, el 84,8% –superior a la mitjana de Catalunya.

Moviments migratoris

Si el 2009 la població de Catalunya nascuda a l'estranger representava un 9,3% sobre el conjunt, el 2018 representa un 18,2%; de tota la població, el 64% resideix en l'àmbit metropolità, on es registren importants creixements de població estrangera.

Entre les dades, destaca que les comarques del Vallès Oriental i del Maresme superen la mitjana catalana de saber parlar català –84,8% i 84,1%, respectivament–, i que el Vallès Oriental és la comarca de tot l'àmbit amb el valor més alt, el 84,8%.

A l'altre costat se situen el Vallès Occidental, el Baix Llobregat sud i el Barcelonès, que registren percentatges del 80,6%, 71,3% i 75,7%.

També destaca que el 78,7% de la població de Barcelona sap parlar català, lleugerament per sota de la mitjana catalana, i a L'Hospitalet, el 62,1% –on el 59% de la població de 15 anys i més és nascuda fora de Catalunya.

Quant a la freqüència en l'ús de la llengua, l'informe constata que "fan falta mesures" per intensificar els processos i sistemes per a l'aprenentatge del català.