La llengua segueix fent marxa enrere. La xifra de joves que viuen a Barcelona i que tenen el català com a llengua habitual ha baixat gairebé un 10% en els últims cinc anys: del 35,6% que registrat l’any 2015 fins al 28,4% actual. Més de set punts percentuals.

Les dades de l'Enquesta de la Joventut 2020 que ha impulsat l'Ajuntament de Barcelona són males notícies pel català, que redueix la seva presència com a llengua habitual entre la població d'entre quinze i 35 anys. I quan el català recula, avança el castellà.

El català recula i el castellà avança

El castellà és la llengua habitual per tres cinquenes parts dels joves de la capital catalana, un 62,1%. Aquesta xifra s'ha incrementat uns sis punts percentuals respecte a l'any 2015, parlàvem d'un 56,5%. Pràcticament, el que ha retrocedit el català ho ha guanyat el castellà, que ha estat la llengua habitual per més de la meitat del jovent tant el 2015 com el 2020. L'anglès (2,3%) i la "resta" de llengües (7,2%) també han crescut.

Si dividim els barris de la ciutat segons el nivell de renda, ens trobem que en els barris més rics el 41,3% dels joves tenen el català com la seva llengua habitual. La xifra baixa al 32% en els barris amb ingressos mitjans i al 13,9% en els de menor renda.

Dificultats entre els que neixen fora

El 32,4% de les persones nascudes fora de l'Estat espanyol asseguren tenir un coneixement "bo" del català, una xifra que demostra que les dificultats amb el català són més pronunciades en aquest sector de la població, segons l'enquesta. Entre les persones nascudes a l'Estat, el coneixement del català és del 82,1%.

El regidor de Joventut, Joan Ramon Riera, ha estat l'encarregat de presentar els resultats de l'estudi aquest dimecres, que s'ha fet entre els dies 10 i 12 de març i 18 i 27 de juny del 2020. Recull 1.407 entrevistes de joves d'entre quinze i 35 anys que vivien des de feia sis mesos a la ciutat.

concejal juventud joan ramon riera europa press

El regidor de Joventut de Barcelona, Joan Ramon Riera / Europa Press

Més enllà d'aquesta qüestió lingüística, l'enquesta també ha mostrat com gairebé un 70% de les dones joves que viuen a la capital catalana han patit assetjament o alguna agressió sexual alguna vegada des dels quinze anys per part d'algun home amb qui no tenia ni havia tingut una relació de parella.

A més, l'estudi recull com la despesa mitjana mensual dels joves que viuen de lloguer o paguen hipoteca a Barcelona és de gairebé 900 euros. Una dada que ha preocupat al regidor, que ha afirmat que el jovent "mereix més en termes econòmics", perquè són atrevits i s'emancipen i estan en una etapa vital d'alta productivitat laboral.

 

Imatge principal: Un grup de joves a la platja de la Barceloneta / ACN