Un 69,8% de dones joves que viuen a Barcelona han patit assetjament o alguna agressió sexual alguna vegada des dels 15 anys per part d’algun home amb qui no tenia ni havia tingut una relació de parella. Així ho indica l’Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020, que permet conèixer les condicions de vida, els hàbits i els valors dels i les joves barcelonines amb edats compreses entre els 15 i els 34 anys i, d’aquesta manera, poder traçar un perfil general de les característiques socials, econòmiques i demogràfics del col·lectiu.

La mateixa enquesta apunta que un 45% de les dones s’ha sentit ridiculitzada o humiliada per la seva parella alguna vegada, un 41% controlada a través de les xarxes socials o el mòbil i un 33% ha rebut insults i amenaces. Tanmateix, el principal motiu de discriminació o agressió entre els joves és per les seves creences polítiques (22%) i per la manera de vestir (18,4%).

893 euros per pagar lloguer o hipoteca

Pel que fa a l'emancipació, dels 18 als 24 anys, el 64,5% viuen amb el pare i/o la mare, mentre que entre els 25 i 34 anys, el 76% viuen emancipats/es, convivint principalment amb la parella amb fills o sense (40,4%), o compartint pis amb amics (22%).

Comparant les dades amb l’última enquesta duta a terme l’any 2015, destaca l’increment de joves emancipats a la ciutat, principalment en el grup de 20 a 29 anys, on ha crescut amb una diferència de més de 20 punts. Dels joves emancipats, més del 83% viuen en un habitatge de lloguer, mentre que el 8% en pisos de propietat. La despesa mitjana mensual dels joves que viuen en lloguer o paguen hipoteca és de 893,8 €

Dades emancipació joves Barcelona

Joves emancipats segons grups d'edat / AjBCN

55,5% amb estudis universitaris

Pel que fa als estudis, el 55,5% dels i les joves de 25 a 34 anys té estudis universitaris, 5 punts més que el registrat a l’última enquesta, i un 10% arriba fins a l’ESO com a màxim. Les dades també revelen que Barcelona es manté com a ciutat referent pels joves d’Espanya i l’estranger que volen realitzar estudis superiors: més d’un 30% d’estudiants de l’Estat i un 26% de l’estranger han finalitzat els seus estudis de Postgrau, Màster o Doctorat a la ciutat.

Sobre l'ocupació laboral, el 67,3% dels joves que treballen ho fan amb un contracte indefinit – ja sigui permanent al llarg del temps o fix-discontinu-, i un 27% ho fa amb un contracte temporal, més prevalent entre els més joves, les dones i els nascuts fora d’Espanya. El juny del 2020 la taxa d'atur juvenil va passar del 7,2% al 13,3%.

 

Imatge principal: Una jove amb un ordinador / unplash.