Mentre el recurs judicial presentat al Tribunal Suprem contra la sentència que obligava a suspendre la Zona de Baixes Emissions de les rondes de Barcelona continua la seva tramitació, l’Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dimarts diversos canvis justificats en la necessitat d’adequació a la nova llei de canvi climàtic. Segons ha assegurat el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, es tracta “d’encaixos a partir de l’ordenança anterior”, en els quals s’han tingut en compte “aspectes de la sentència judicial”, tot i que, principalment, el govern municipal destaca el paquet de “millores socials” que inclouen els canvis, que a més afavoreixen l’ús ocasional del vehicle.

Així, sense tocar l’àmbit de la Zona de Baixes Emissions, és a dir, tot el territori comprès entre les rondes de Barcelona inclòs el que no forma part del terme municipal de la capital catalana, ni tampoc fer cap alteració en els horaris actuals, l’ajuntament ha preparat un paquet de mesures “amb una dimensió més social”, que es portaran a aprovació inicial el mes de novembre, amb l’objectiu que es pugui arribar a l’aprovació definitiva, passat el període d’al·legacions, “al gener”. De fet, el govern municipal ja no preveu més canvis en aquest mandat més enllà del que pugui resultar del recurs contra la sentència.

Quins són els principals canvis?

Amb la nova normativa es manté la restricció dels vehicles més contaminants sense etiqueta ambiental de la DGT els dies feiners de dilluns a divendres entre les 7 hores i les 20 hores amb les següents exempcions: Vehicles dedicats al transport de Persones amb Mobilitat Reduïda; vehicles de serveis d’emergència i essencials; vehicles dedicats al transport de persones amb malalties o discapacitat que els condicionen l'ús del transport públic; i vehicles estrangers que compleixen amb els requisits tecnològics i d’emissions.

A banda d’aquestes excepcions, s’introdueixen els següents canvis:

  • Les autoritzacions per a ús esporàdic, pensades per a vehicles històrics i clàssics, que fins ara eren de 10 autoritzacions diàries l’any passen a ser de dues al mes, amb un total de 24 l’any.
  • Els vehicles estrangers que no compleixin amb els requisits tecnològics i d’emissions també tindran 24 dies com els d’accés esporàdic.
  • Vehicles dedicats a l’exercici professional i que els seus titulars estiguin pròxims a la jubilació. Es planteja que seran autoritzats els vehicles de les persones titulars dels quals acreditin que, en la data d’aprovació de l’ordenança, els manquen fins a 5 anys cotitzats en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), al Règim general de la Seguretat Social, o d’altre règim alternatiu, que li pertoquin per assolir els anys cotitzats legalment establerts per accedir al règim de jubilació.
  • Vehicles els titulars dels quals acreditin uns ingressos econòmics anuals pel global dels conceptes (pensions, ajudes, rendes, lloguers, interessos de capital, etc.) inferiors a 2 vegades l’indicador de renda d’efectes múltiples (IPREM), incrementat segons el nombre de membres de la unitat familiar, si escau.
  • Vehicles que presten un servei singular. S’incorporen nous vehicles al llistat: autoescola, porta contenidors, Gabia, Dumper, Blindats, Cisterna…, amb autorització anual.
  • Vehicles que presten servei en una activitat singular amb autorització municipal. Tenen autorització mentre dura l’activitat.
  • Vehicles que portin a terme tasques de manteniment en tallers. Tenen autorització mentre el vehicle està al taller.
  • Vehicles de persones amb tractaments mèdics periòdics. Tenen autorització mentre dura el tractament.
  • Vehicles en estat de reposició perquè s’acredita la compra d’un de nou que compleixi amb els criteris tecnològics permesos. Seria fins que duri el període de lliurament nou vehicle.

Segons l’Ajuntament, la nova ordenança suposa una “actuació positiva” pel que fa a l’impacte econòmic per a la ciutat, ja que els beneficis ambientals que genera compensen els costos de portar-la a terme. Pel que fa a l’impacte social, els beneficis en termes de reducció d’emissions que comporta l’aplicació de la norma, juntament amb les mesures complementàries que es fan necessàries aplicar en termes de qualitat del transport públic, milloren les condicions generals de vida de la població i ajuden a reduir les bretxes socials, i a millorar el comportament econòmic.

Tráfico, Ronda de Dalt, coches, tránsito, ZBE, zona bajas emisiones - Foto: Carlos Baglietto
La ZBE segueix afectant els vehicles sense etiqueta ambiental / Foto: Carlos Baglietto

Cal tenir en compte que la Zona de Baixes Emissions de les rondes de Barcelona continua operativa mentre no es resolgui el recurs en contra de la sentència que la deroga. En aquest sentit, afecta una àrea de més de 95 quilòmetres quadrats que inclou els municipis, totalment o parcial, de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià del Besòs a partir d’un acord institucional entre la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu amb l’objectiu de reduir les emissions a l’atmosfera de contaminants d’efecte local i complir amb la normativa estatal i europea i tendir a les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).