Augmenten les discriminacions per racisme i xenofòbia a Barcelona el 2022, segons indiquen dades del balanç anual de l'Oficina per la No Discriminació (OND). Mentre que el 2021 les discriminacions d'aquesta mena representaven el 30% de les queixes registrades, el 2022 van apujar fins a arribar al 39%. Les queixes referides a tracte vexatori per raó d'origen i les agressions físiques estan concentrades principalment contra persones migrades i inclouen insults, menyspreu, humiliacions, amenaces o comentaris ofensius de retorn al país d'origen. El segon motiu de discriminació més comuna és la LGTB-fòbia, que representa el 22% del total, tot i que baixen 11 punts percentuals respecte a l'any anterior, que van suposar un 33% del total.

Augmenten els expedients per racisme

Durant el 2022 l'oficina va atendre més de 500 consultes de la ciutadania i va fer formació relacionada amb els drets i la no discriminació a més de 1.400 persones. En total, l'OND va obrir 240 expedients, un augment que qualifiquen de "notable" respecte a l'any anterior. Els expedients oberts són per discriminació per raó d’origen, gènere, discapacitat, per motius ideològics, d’edat, de salut o de llengua. El gruix és per racisme i xenofòbia i, més concretament, la meitat d'aquests casos impliquen la vulneració del dret a la integritat moral (43%), seguit pel de prestació de serveis (19%). "Les situacions de discriminació a la ciutat segueixen mantenint-se", ha lamentat el regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, i ha alertat que el racisme continua sent l'eix més present en el dia a dia a la ciutat. A parer seu, això rau sobretot de la presència de l'extrema dreta al carrer, a les institucions i també als mitjans de comunicació, que exerceixen "d'altaveu mediàtic". Això, ha criticat, permet fer circular "notícies falses que criminalitzen persones migrants", per exemple, i moltes vegades està "a la base o darrere" d'aquestes agressions.

Baixen les discriminacions contra el col·lectiu LGTB+

Les discriminacions registrades per LGTB-fòbia, en canvi, baixen amb relació al 2021. Entre els membres d'aquest col·lectiu, la integritat moral també és el dret més vulnerat, en més de la meitat de casos. Encara més preocupant és el fet que integritat física suposa un 16% dels casos atesos, de les quals n'hi ha registrats 31 per gai-fòbia, 15 per transfòbia i 9 per lesbofòbia. Si bé baixen en global les queixes per LGTB-fòbia, s'ha produït l’increment més gran de situacions de transfòbia i lesbofòbia respecte anys anteriors. Amb tot, des de l'Ajuntament indiquen que les dades podrien tenir relació amb l'empoderament de les persones víctimes LGTBI o una major sensibilització comunitària per denunciar, entre altres.

Quins són els drets més vulnerats?

En relació amb els drets vulnerats, destaca per sobre dels altres, amb més d’un 40% dels casos registrats, la integritat moral. La integritat física, en quart lloc, es va produir només en el 8% dels casos. En relació amb casos més concrets, com la discriminació a l'accés a un habitatge per raó d'origen o condició, l’Ajuntament ha realitzat dues sancions administratives, una per oferir un habitatge "només a espanyols" i l’altra per un cas de discriminació directa. Actualment, hi ha oberts 6 expedients sancionadors per aquest motiu, segons el consistori. Així mateix, s'ha detectat 24 situacions de discriminació en l'accés a comptes bancaris que s'han incrementat durant el 2022 respecte anys anteriors, tot coincidint amb la campanya de Comptes de Pagament Bàsic (CPB) iniciada el juny passat.