L’Ajuntament de Barcelona i el Gremi de Restauració han arribat aquest dimarts a un acord per la taxa de terrasses, emmarcat en les Ordenances Fiscals per l’any 2024, que fixa els nous imports, que deixarà de calcular-se de forma lineal i proporcional al nombre de taules, i es configurarà com a tribut progressiu on el cost de la taula varia i s’incrementa a les terrasses grans, i alhora, posa fi a la bonificació del 75% de la taxa i deixa enrere el debat que s’ha mantingut durant els últims anys. Amb aquesta proposta la recaptació anual prevista és de 4,6 milions d’euros davant els 8 milions que preveia l’ordenança i dels poc més de 2 milions que ingressa actualment l’Ajuntament amb la taxa bonificada.

Segons ha informat el govern municipal, el quart tinent d’alcaldia, Jordi Valls, s’ha reunit aquest dimarts amb el president del Gremi de Restauració de Barcelona, Salva Vendrell, i amb el seu director, Roger Pallarols, juntament amb la regidora de Comerç, Restauració i Mercats, Raquel Gil, per tancar un acord sobre la proposta de modificació de l’ordenança fiscal que regula la taxa de terrasses que es troba ara mateix sobre la taula. Aquesta proposta, que s’emmarca en el debat de les Ordenances Fiscals, permet tancar un acord amb el sector i eliminar la bonificació del 75% concebuda amb caràcter excepcional per pal·liar els efectes de la Covid entre 2020 i 2023.

Ara, un cop superat l’escenari pandèmic, el govern municipal ha proposat en la seva proposta fiscal per a l’any vinent introduir un nou escalat progressiu a la taxa, aprovada el desembre del 2019, en funció del nombre de taules de la terrassa per fer que paguin més aquells que tenen més taules i cadires i ocupen més espai públic. La taxa de terrasses s’ha calculat sempre i se seguirà calculant en funció de la ubicació (categories de carrers 0-5) i del nombre de taules autoritzades. Històricament, però, totes les taules tenien el mateix valor econòmic; a partir d’ara, s’introdueix un nou escalat progressiu, cosa que implica que el cost de les taules, dintre d’un mateix vetllador, varia en el sentit que s’incrementa de forma progressiva a les terrasses grans (a mesura que es va saltant de tram).

L’acord amb el gremi, doncs, recull aquesta fórmula però canvia els trams i els coeficients inicialment previstos en la proposta presentada la setmana passada. Els trams van de cinc taules en cinc taules, no cada quatre com estava previst, i el coeficient que s’aplica comença en un 0,40 i es va incrementant tram a tram fins a 0,80. Així doncs, amb el criteri de progressivitat introduït, terrasses amb 4 taules estaran incloses dins el 1r tram (1 a 5 taules) i, per tant, s’aplicarà un coeficient corrector (FCC) de 0,4 a les 4 taules. En el cas d’una terrassa de 8 taules, a les 5 primeres taules se’ls aplicarà l’FCC de 0,4, i a les 3 taules restants se’ls aplicarà el 0,5 i així progressivament a mesura que augmenta el nombre de taules, fins a arribar a 20 taules. Per a les terrasses de més de 20 taules, a les taules de més a partir de 20, se’ls aplicarà el coeficient de 0,8.

Fi a un debat d’anys

La proposta rebaixa l’esforç impositiu del sector dels 8 milions d’euros previstos a l’ordenança als 4,6 milions i posa fi al debat que s’ha mantingut durant els últims anys. Actualment, la recaptació de la taxa amb el 75% de bonificació és de poc més de 2 milions. En virtut de l’acord el Gremi presentarà una al·legació durant el període d’informació pública posterior a l’aprovació provisional de les Ordenances Fiscals. El govern municipal es compromet a estimar l’al·legació i a incorporar-ne el contingut. Segons l’ajuntament, l’acord amb el Gremi posa fi a la discrepància pública que ha mantingut el sector des que a les acaballes del 2019 es va aprovar l’increment de la taxa de terrasses.