Quants diners he de pagar per comprar-me un pis? Quants n’he de tenir estalviats per pagar l'entrada d'un habitatge? Em concediran un préstec si tinc pocs diners estalviats? Des d'ON ECONOMIA t’explicarem la quantitat que has de tenir abans d’embarcar-te en el món de les hipoteques. Abans de comprar un pis, cal tenir en compte i analitzar quin és el grau d'estalvi de cadascú i quants diners es poden destinar al pagament mensual d'una hipoteca per fer front de manera segura a una operació d'aquesta mena. 

🏠 Vull reformar la meva casa i no sé per on començar: 11 passos per arrencar
 


Quants diners he de tenir estalviats per comprar un pis?

Primer de tot cal tenir en compte que a l’hora de comprar un habitatge, no n'hi ha prou amb anar al banc, sinó que el comprador també ha d’aportar una part del capital.

Les entitats solen concedir aproximadament el 80% del preu de l’habitatge, i el comprador ha d'aportar el 20% restant. Als quals s’hi ha d’afegir un 10% extra per les despeses de compra de l’habitatge. És a dir, que una persona ha de tenir estalviat almenys el 20% del preu de la casa que vulgui comprar, a més de les esmentades despeses de compravenda.

Per exemple, el preu del metre quadrat de nova construcció a Catalunya és de 4.493 euros i un habitatge estàndard consta de 80 metres quadrats. La suma total és de 359.440 euros. Això, si ens fixem en Catalunya en general, ja que a la demarcació de Barcelona el preu del metre quadrat de nova construcció és de 4.757 euros i de 7.429 euros a Barcelona ciutat. En el cas de Lleida el cost és de 2.428 euros per metre quadrat, a Tarragona de 3.029 euros per metre quadrat i a Girona de 4.245 euros.

Si el comprador hi ha d’aportar el 30%, serien uns 107.832 euros, com a mínim. Aquest com a mínim cal puntualitzar-lo perquè, a una major aportació inicial, menor serà l’import del préstec a sol·licitar i, en conseqüència, menor serà la quota mensual.

Despeses més enllà de la hipoteca 

Tot i això, també cal tenir en compte que ser propietari d’un habitatge implicar fer front a diferents despeses periòdiques com ara els impostos, especialment el de béns immobles (IBI) l’assegurança de la llar, les taxes municipals, les possibles despeses de comunitat... per tant, la quantitat final a pagar cada mes també serà superior.

Amb aquestes variables, quina quantitat màxima hauria de destinar a la hipoteca? La majoria dels experts coincideix en un percentatge ideal que hauria d’oscil·lar entre un 30% i un 35% com a màxim dels ingressos mensuals.

Així i tot, si la persona compta amb molts estalvis, pot pagar la casa al comptat, tot i que ha de tenir en compte que al preu de venda cal sumar-li entre un 10% i un 12% de despeses addicionals com ara la notaria, els impostos, el Registre de la Propietat, etc. En aquest cas, desapareix l'obligació de pagar l'habitatge a terminis entre ambdós, eliminant futurs deutes.