Quan cal afrontar una primera reforma en un habitatge, és habitual no saber per on començar. Qui crido? Quant n'he de pagar? Quins permisos necessito? Quant tardaré? Algunes d'aquestes preguntes no les respondràs fins que no hagis parlat amb diversos professionals, però des d'ON ECONOMIA expliquem els 11 passos a seguir perquè l'obra arribi a bon port.

Per començar, si ets de lloguer i vols realitzar una reforma a la teva llar, parla amb el propietari, que és qui se n'ha d'ocupar.

En segon lloc, si ets tu el propietari i tal com apunta l'Organització de Consumidors i Usuaris, és fonamental definir l'obra, identificant les necessitats i preferències que tens. Es tracta de planificar acuradament l'obra, treure el màxim partit a l'obra i valorar en quin moment la reforma et causarà un menor trastorn. Quan s'aborda una reforma estructural, per exemple, d'una cuina o un bany, convé plantejar-se si la instal·lació elèctrica o les canonades necessiten un canvi perquè són antigues.

Qui, com i on

En tercer lloc, toca elegir qui fa l'obra. Per a això, cal demanar pressuposats i valorar entre tres possibles opcions. La primera és contractar per separat els professionals. Paletes, lampistes, electricista... Contractar-los per separat és l'opció més barata, però també necessites més planificació i fins i tot alguns coneixements tècnics. Si no els tens, el més senzill és sol·licitar un contractista amb el seu propi equip de treballadors. En aquest cas, les referències de coneguts continuen sent una ajuda fonamental. La tercera opció és buscar una empresa dedicada a les reformes domèstiques, que tenen un arquitecte i un equip consolidat per ocupar-se de tot. Això sí, aquestes són les més cares i et poden cobrar per fer un pressupost.

És important prendre bé les mesures de les obres que realitzaràs. Encara que les faci un professional, és important que les revisis perquè, d'aquesta forma, t'assegures que no et cobren de més.

Un cinquè consell que ofereix l'OCU és el d'anar amb compte amb els elements estructurals de l'edifici. És important comptar amb els plànols de pilars, conduccions i altres instal·lacions per assegurar-te de no tocar cap element la reparació posterior de les quals serà encara més costós.

En sisè lloc, toca preocupar-se dels permisos que requereix una reforma. Una obra petita no requereix un permís especial, però en moltes ocasions és necessari una declaració responsable. L'Ajuntament te n'informarà. Les obres que suposin un increment de superfície habitable sí que necessiten un permís, ja que afecta els límits d'edificabilitat, al valor cadastral de l'habitatge i al càlcul posterior d'impostos com l'IBI o l'IRPF.

Permisos i preus

Un altre factor important a tenir en compte és el permís de la comunitat de propietaris, que aquest sí que sol ser indispensable. Encara que l'obra només afecti el teu pis, avisa el president o l'administrador de quant durarà i garanteix que tant les escales com l'ascensor o el portal queden bé protegits.

És important que l'obra sigui legal i, per a això, és important elegir a una empresa o contractista seriosa, assegura't que tingui NIF, compte bancari i una assegurança de responsabilitat civil que et protegeix encaso d'accident.

En aquest sentit, i arribem al novè pas clau, és important que tot el que tingui lloc a l'obra quedi per escrit. L'adreça i NIF de l'empresa, les dates d'inici i final, el preu complet i la forma de pagament, el termini de garantia i la forma de reclamar, la descripció de feines i superfícies i, finalment, les obligacions a les quals es comprometen per l'obra, com la neteja del portal, reparació de danys...

Quant a la forma de pagament, és important no pagar tot per endavant i arribar a tot estirar a un 30-40%. Demana factura i paga sempre l'IVA, que hauràs de comprovar.

Aquest impost, finalment i com a pas número 11, ha de ser del 10 i no del 21% en els següents casos: si el client és un particular o comunitat de propietaris, si l'obra és per a un habitatge que s'utilitza per a ús particular, si l'immoble porta més de dos anys construït o rehabilitat i si la persona que executa les obres no aporta materials per a la seva execució.