La covid, la inflació que no para de créixer, la guerra d'Ucraïna i la incertesa en la qual estem constantment no només han afectat el teixit empresarial, provocant la insolvència de moltes companyies, sinó que també ha afectat moltes famílies, la situació financera de les quals les ha portat a sol·licitar el concurs de creditors, abans conegut com a suspensió de pagaments.

L'actual normativa permet a les famílies, tinguin negoci o no, sol·licitar el concurs de creditors quan no puguin fer front als pagaments més habituals, i això és el que estan fent milers de persones. Segons dades del Col·legi de Registradors, l'any 2022 el nombre de deutors en concurs va ser de 14.424, un 47,9% més que el 2021. D’aquesta xifra, 9.669 van ser persones físiques, més de dos terços del total i augmentant un 71% respecte del 2021. Els concursos empresarials també van créixer, en aquest cas, un 16%. 

Aquestes dades evidencien el mal que està fent la situació econòmica que estem vivint, encadenant tres crisis consecutives en poc més d'una dècada i l'alt preu que paguem per la inestabilitat d'aquests moments. Tot això, intensificat a la segona part del 2022 i sobretot a l'últim tram de l'exercici. Com sempre comentem, a veure quant dura i quan es començarà a recuperar l'economia. Esperem que sigui aviat!