Brussel·les espera impacient la segona fase de la reforma de les pensions. En aquesta segona part s'espera que hi hagin grans ajustaments de la despesa per compensar la primera fase dels canvis, on es va ser més flexible i es van revalorar les pensions conforme a l'IPC. Espanya té temps per a presentar les seves propostes fins aquest desembre, ja que les mateixes han d'entrar en vigor aquest pròxim 1 de gener.

En aquest mateix dia, i això ja se sabia, s'allargarà l'edat de jubilació en 2 mesos respecte a l'actualitat, és a dir, tothom que es jubili i vulgui cobrar el 100% de la pensió ho haurà de fer a partir dels 66 anys i 4 mesos d'edat. Se seguirà incrementant aquesta edat en 2 mesos cada any fins a complir l'objectiu, que no és cap altre que arribar a una edat de jubilació de 67 anys a partir del 2027. Tot i això, hi ha lleugeres excepcions, sobretot per a aquells que puguin acreditar una llarga vida laboral.

Els avantatges d'aquest endarreriment pel sistema públic són clares: permet disposar de més persones actives que financiïn les pensions i, a més, mentre una persona treballa no cobra la pensió, és a dir, aporta i no rep. A més de tot això, la jubilació anticipada voluntària també s'allarga fins als 64 anys i 4 mesos, amb l'objectiu d'arribar als 65 anys el 2027. Recordem que si ens jubilem anticipadament no cobrem tota la pensió, sinó que tenim una reducció pels mesos que l'hem avançat. També s'estableixen unes primes per tots aquells que segueixin treballant més enllà de l'edat legal. Veurem com va evolucionant tot això, però ens temem que no serà res bo pels futurs pensionistes.