Les classes mitjanes empobrides al món occidental lideren els moviments de protesta. Una altra cosa és que la solució que es troba a cada país sigui més o menys encertada.