Per ser que Espanya és una sola nació, Déu ni do el que pesen les altres tres. Potser resulta que Espanya no es pot articular sense reconèixer aquesta realitat.