Darrera l’episodi del Congrés hi ha la batalla per l’hegemonia ideològica a Catalunya.