El camp actual, amb uns nivells de tecnificació que per a si voldrien altres sectors teòricament més moderns, no podria entendre's sense el procés de mecanització que s'ha produït des dels anys seixanta fins ara. Malgrat això, i de la mateixa manera que succeeix amb el parc mòbil de turismes i camions, la majoria de la maquinària que opera actualment en les explotacions agràries de la península és massa vella. Per això, cada any, el Ministeri d'Agricultura convoca un Pla Renove.

manifestació tractors Lleida / ACN
 

Edat mitjana: quinze anys

Segons les dades del Registre Oficial de Maquinara Agrícola del Ministeri d'Agricultura, l'edat mitjana dels tractors matriculats a Espanya supera els quinze anys. A més més del 55% dels tractors superava el 2020 els 18 anys segons Faconauto. Aquesta circumstància, unida a l'elevada edat mitjana dels professionals, es tradueix en unes xifres de sinistralitat molt altes: uns seixanta accidents mortals a l'any. Per descomptat, la productivitat també es ressent i els consums es disparen.

Ajuts ja convocats

Els ajuts d'aquest any s'han convocat ja després de la publicació en el BOE de l'extracte de l'Ordre del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual s'obren els ajuts al Pla Renove de maquinària agrícola d'aquest any. Aquestes podran sol·licitar-se entre el 7 de juliol i el 15 de setembre i la partida disponible és de 9.545.350 euros per a tractors agrícoles, màquines automotrius (de recol·lecció, d'aplicació de productes fitosanitaris i fertilitzants o cisternes automotrius) i màquines arrossegades o suspeses (sembradores, cisternes, adobadores, equips d'aplicació de fitosanitaris, i trituradores de residus).