Tenen alguna cosa de dolent els pardals? A priori, no, però si ets una au de granja, poden posar-t'ho tot molt difícil. Segons un recent estudi elaborat per l'Institut d'Investigació en Recursos Cinegètics, la interacció de pardals i aus com les esmentades incrementa el risc de transmissió de diferents patògens, alguns mortals. També poden transmetre àcars.

20200824193759 acaro
 

 

Granges avícoles

En l'estudi, els investigadors analitzen les interaccions d'aus silvestres en granges avícoles després de fer servir el mètode d'obtenció de dades mitjançant l'ús del fototrampeig. Segons les seves conclusions, la interacció entre els pardals comuns (passer domesticus) i les aus de granges augmenta el risc de transmissió de patògens com el virus de la influença aviària, salmonella i coronavirus aviaris.

Benestar animal

L'estudi arriba com a resposta a la introducció a les granges avícoles de comportaments que es consideren "més naturals" i que persegueixen un teòric benestar animal que es derivaria d'un contacte més important de les aus de granja amb el terra i l'exterior. Encara que teòricament tals usos permeten que les aus es desenvolupin millor, aquests procediments impliquen una interacció més gran entre aus domèstiques i silvestres, la qual cosa augmenta el risc de transmissió de patògens.

Així, l'estudi revela que les aus silvestres visiten una àmplia varietat de granges, mostrant una presència més important en les de perdiu vermella, seguides per les granges comercials de ponedores engabiades i les de pollastres de corral. Entre les espècies amb què interactuen ara els ocells de corral figuren els pardals que es convertirien així juntament amb estornells en un agent transmissor de patògens.