Durant l’any 2023 van néixer 16 cries d’os als Pirineus, però, quants viuen a la serralada? Segons el Grup de Seguiment Transfronterer de l’Os Bru al Pirineu (GSTOP), el 2023 es tenia constància de la presència de 83 ossos als Pirineus.

B53 070 Raspamala 15 06 2023 44

 

Més de la meitat són adults

D’aquests, 43 són adults potencialment reproductors (26 femelles i 17 mascles), 24 subadults i 16 cries. Segons els càlculs elaborats pel Grup de Seguiment Transfronterer de l’Os Bru al Pirineu, s’estima que la taxa mitjana de creixement anual de la població d’os en els darrers quatre anys ha estat del 10,94%. Pel que fa a exemplars que es donen per morts o desapareguts durant l’any 2023, la xifra és de 7 (3 adults i 4 subadults). En aquest recompte de baixes, es comptabilitzen els exemplars dels quals es té evidència de la mort o bé no es té cap indici des de fa dos anys.

D71 Tavascan Beret2cadells 22 06 2023 2

 

Dins d’un àrea de 7.100 km2

Així mateix, l'àrea de distribució total s'estima en uns 7.100 km², fet que suposa un augment de 1.700 km² respecte al 2022 i de 600 km² respecte al 2021. S'estén al llarg de 230 quilòmetres d'est a oest, des del sud-oest del departament francès dels Pirineus Orientals fins al nord-est de Navarra. Aquest augment de la superfície es degut principalment a diversos moviments de dispersió d'ossos mascles subadults, en particular als extrems oest, est i sud de l'àrea de distribució. Des del 1996, la tendència general de la mida de l'àrea de distribució ha estat d'augment continuat, cosa que reflecteix àmpliament la tendència demogràfica de la població.

El seguiment poblacional de l’os es fonamenta en dues metodologies de cerca d'indicis de presència d’exemplars: la primera oportunista (danys, observacions, petjades, rastres, excrements) i la segona sistemàtica (operacions programades). El 2023, s’ha confirmat 1.731 indicis de presència a França (mostres de pèls: 33%; fotos i vídeos automàtics: 24%; depredacions sobre animals domèstics o ruscs: 21%; excrements: 12%; petjades i rastres: 5%; observacions visuals: 4%), 1.175 a Espanya (mostres de pèls: 45%; fotos i vídeos automàtic: 37%; observacions visuals: 6%,; excrements: 4%; depredacions: 4%; altres tipus: 4%) i 11 indicis a Andorra.

41 exemplars a Catalunya

Als Pirineus de Catalunya, amb tots els mètodes de seguiment combinats, s’han recollit 674 contactes d’os bru (437 sistemàtics i 237 oportunistes). Cada contacte pot generar un o més indicis d’os (1.107 en total en 2023). En total s’han recollit 502 mostres de pèl i s’han realitzat 384 fotografies o vídeos amb càmeres automàtiques. També s’han recollit dades de consumició d’aliments (7), depredacions (43), excrements (46), observacions (66), rastres i petjades (34) i altres (7). Tot plegat, ha servit per identificar una població de 41 exemplars aquest 2023 a les comarques del’Aran, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça i l’Alt Urgell. Es tracta de 23 exemplars adults, 10 subadults i 8 cadells, dels quals 21 són mascles, 15 femelles i 5 cadells indeterminats dels quals no s’ha pogut esbrinar el sexe.