La despoblació és un dels principals problemes de les zones rurals de l'interior de la península i, per combatre'l, organismes com la Xarxa Espanyola de Desenvolupament Rural (REDR) treballen des de fa gairebé trenta anys impulsant iniciatives de tota mena. Ara, n'han activat una de nova, que té forma d'enquesta i mitjançant la qual volen saber què impulsa els joves que viuen en zones rurals a abandonar-les quan comencen les seves carreres|curses professionals. Si la despoblació és greu, molt més greu és la fuga de talent.

Capitalitzar el talent

Per a la seva enquesta, la Xarxa Espanyola de Desenvolupament Rural (REDR) ha escollit un títol explícit: Capitalitza el teu talent: el medi rural et necessita! . Amb ella, i mitjançant preguntes directes i clares, s'indaga en les raons que encoratgen les migracions des de zones rurals amb destinació a espais urbans. L'objectiu final, és arribar a proposar solucions efectives per retenir el talent o, millor encara, capitalitzar-lo, perquè retenir talent sense crear les condicions per posar-lo al servei de la comunitat que el reté és un disbarat que arruïna territoris i projectes de vida.

Flyer Enquesta Capitaliza el teu talent Flyer 600x849
 

Què es pregunta a l'enquesta?

L'enquesta, elaborada mitjançant Google Forms, pregunta als qui la completen pel seu origen i el seu lloc de residència actual i els interroga sobre si han abandonat o no el seu lloc d'origen per estudiar o treballar. Els motius que van animar a l'esmentat moviment també són objecte de pregunta i, així, l'enquestat que admet haver realitzat l'esmentada migració, ha d'informar de si ho ha fet per falta d'oferta formativa, escasses possibilitats de desenvolupament professional o inèrcia social; entre d'altres. Finalment, es pregunta també a l'enquestat si es planteja un retorn al seu lloc d'origen i sobre què necessitaria per decidir-se a fer aquest pas manera definitiva. Qüestions com el teletreball, la formació o, també, l'emprenedoria, la voluntat d'implicar-se en la vida política o les opcions de lleure formen part de les qüestions sobre les quals s'interessa la Xarxa Espanyola de Desenvolupament Rural a l'enquesta.

Què esperen aconseguir?

L'objectiu és descobrir per què els joves que neixen en zones rurals se'n van dels seus llocs d'origen i què necessitarien per quedar-se en ells. Des de REDR s'entén que el futur de les zones rurals depèn de com s'adapten aquestes al que els joves que neixen allà necessiten. Podran aconseguir-ho? L'enquesta, a priori, sembla una bona eina.