Bitcoin s'ha convertit en un terme cada vegada més popularitzat i que fa referència a dos conceptes: una xarxa d'ordinadors descentralitzada (Bitcoin, amb majúscula) i una moneda virtual o criptomoneda (bitcoin, amb minúscula). Aquesta última s'utilitza per intercanviar béns i serveis i es basa en el Bitcoin, que al seu torn depèn directament del sistema blockchain, per a la realització de transaccions digitals, a qualsevol país del món i sense mitjancers.

Per tant, el bitcoin és una moneda intangible, independent i descentralitzada, ja que no està controlada per cap Estat, institució financera, banc o empresa. El seu terme es va originar el 2009, creat pel pseudònim Satoshi Nakamoto, un individu l'objectiu del qual era que la divisa fos utilitzada únicament per realitzar compres online.

Com funciona? En primer lloc, per utilitzar Bitcoin és necessari descarregar-se un programari a l'ordinador o a l'smartphone que generi una adreça i creu una cartera des de la qual poder enviar i rebre diners d'altres usuaris. La tramesa de bitcoins és instantània i totes les operacions es poden monitorar en temps real. No és l'única moneda digital que existeix: ethers, quarks o litecoins són exemples d'altres criptomonedas.

A l'hora de realitzar transaccions a través de la xarxa Bitcoin, s'utilitza el sistema blockchain. Es tracta d'un llibre de comptes virtual de grans dimensions que permet la realització de transaccions digitals a través de xarxes d'igual a iguals (P2P), que no depenen d'un ordinador central per comptabilitzar les operacions.

Mitjançant aquesta cadena de blocs es poden dur a terme transferències de diners. L'emissor disposa d'una clau privada a la seva cartera de bitcoins, que és la que utilitza per firmar les operacions i aquesta evita que la transacció sigui alterada per algú una vegada s'emeti. Totes les transaccions es realitzen entre usuaris del sistema i és la pròpia comunitat la que determina si aquest moviment financer és vàlid.

El procés de validació de la transferència per part dels usuaris de Bitcoin es diu mineria, i funciona com un sistema de consens que s'utilitza per confirmar les transaccions pendents a ser incloses al llibre de comptes de blockchain. Ningú no sap qui és qui dins de la xarxa, únicament s'observa una transferència d'un compte digital a l'altra, per la qual cosa el sistema està dissenyat per ser inalterable des del punt de vista de la ciberseguretat.

El bitcoin no deixa de popularitzar-se i són cada vegada més els mercats financers, les entitats bancàries o empreses fintech que aposten per oferir serveis basats en aquesta i altres criptomonedas. A més, el valor d'aquesta divisa no deixa d'augmentar: aquest mes ha sobrepassat els 11.000 dòlars de preu, el que suposa una revalorització de la moneda de més d'un 800% en el que va d'any.

Amants i detractors del bitcoin

Són algunes les corporacions i institucions que consideren que el bitcoin té un llarg recorregut. Mercats molt rellevants de l'àmbit financer dels Estats Units han posat fil a l'agulla per incorporar contractes de futur sobre bitcoin, com el Chicago Mercantile Exchange (MCE), el CBOE Futures Exchange i el Cantor Exchange. El fet que aquests grups apostin pel bitcoin representa una oportunitat per als inversors que no se senten confiats participant en transaccions d'aquest tipus, ja que en tractar-se de mercats fortament regulats poden generar una sensació de legitimitat i seguretat sobre això.

Tanmateix, el bitcoin també té detractors i existeix un gran alarmisme per part d'altres col·lectius sobre aquesta criptomoneda. La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) s'ha mostrat reticent respecte a aquesta divisa virtual, considerant-la volàtil i de caràcter especulatiu, riscos que el regulador ha considerat rellevants per als inversors.

Aquesta és una opinió que comparteix el Premi Nobel de Economía 2014, Jean Tirole, qui va assegurar en una columna a Financial Times que el bitcoin "és una bombolla i un actiu intrínsec el preu del qual caurà si la confiança en ell desapareix". L'economista francès també va assenyalar que aquesta criptomoneda s'utilitza massa com a via per a l'evasió fiscal o el blanqueig de diner, una problemàtica que el Regne Unit vol combatre amb l'aprovació de noves esmenes que reportin activitats fraudulentes en relació amb el bitcoin.