T-Systems, filial de serveis tecnològics del grup Deutsche Telekom, ha estat l'empresa elegida per l'Ajuntament de Tarragona per emprendre la transformació digital integral de tots els seus processos municipals de gestió.

El contracte, de 6,4 milions d'euros i amb una durada de 12 anys, preveu la implantació de la plataforma integral de gestió municipal TAO 2.0 de T-Systems, que serà operada des de la solució de Cloud Privado Open Telekom Cloud (OTC) de T-Systems.

El projecte suposa un canvi en el model de gestió de les solucions actuals del consistori, passant a un enfocament holístic de la gestió, on es prioritza el procés global i transversal a l'enfocament departamental previ.

L'Ajuntament de Tarragona comptava amb un enfocament de gestió municipal molt verticalitzat per àmbits de gestió, amb múltiples solucions heterogènies per a cada àmbit de gestió: sistema tributari i de recaptació, comptabilitat, expedients administratius, padró d'habitants, etc. A més, coexistien solucions de diferents proveïdors i desenvolupaments propis en un model 'on premise', la qual cosa generava sitges d'informació.

Amb la proposta de T-Systems, es crea un projecte global i transversal de digitalització per a totes les àrees del consistori, que impulsa la interconnexió entre elles, i que permet la integritat de la dada entre serveis, l'optimització dels serveis oferts als ciutadans, reducció dels temps i costos de tramitació administrativa, compliment de la Llei 39/2015; així com proporcionar una visió clara i transparent de l'ajuntament.

A més, en la seva proposada T-Systems ha inclòs, com a part fonamental del projecte, l'acompanyament i formació dels professionals de l'ajuntament per garantir la transformació digital dels processos i la migració de les dades dels diferents sistemes previs existents cap a un model únic sense duplicitat de dades.

El projecte desenvolupat per T-Systems es dividirà en dues fases. Durant la primera fase, de 4 anys, la filial de Deutsche Telekom realitzarà el desplegament de les solucions necessàries per a cada àrea de gestió, emmotllant els temps dels treballs als requeriments del mateix ajuntament.

La segona fase, de 8 anys, permetrà el seguiment del projecte amb el suport de T-Systems, analitzant el rendiment dels sistemes, per determinar la seva correspondència amb les necessitats de l'ajuntament i poder realitzar les millores necessàries. Amb aquest model d'explotació es busca generar un cicle de millora constant en la gestió de l'ajuntament que reverteixi els seus beneficis en la ciutat i en els ciutadans.

S'utilitzarà big data

Entre les solucions tecnològiques que es desplegaran com a part d'aquest projecte de transformació digital integral, s'inclou també el desplegament de la solució Syrah, parametritzada segons les seves necessitats i objectius, que utilitza big data i analítica de dades per al monitoratge i mesurament del compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en el municipi.

T-Systems també desplegarà la seva plataforma de ciutat, que permetrà unificar els serveis de la ciutat amb els de la gestió municipal en una plataforma Smart; així com les solucions de gestió per a totes les àrees municipals: tributs i recaptació, gestió econòmica, padró d'habitants, expedients administratius, carpeta ciutadana, etc.

Així mateix, en el projecte s'inclouen solucions transversals a totes elles com la firma biomètrica per a l'oficina d'atenció al ciutadà, firma securizada des de dispositius mòbils per als funcionaris i gestors públics; o promoure serveis proactius mitjançant l'anàlisi de dades i prescripció de serveis per oferir actuacions administratives automatitzades al ciutadà.

Aquest projecte donarà cobertura al voltant de 1.000 professionals de l'ajuntament de Tarragona perquè puguin oferir un millor servei als més de 130.000 habitants de la ciutat. Amb aquest nou contracte, les solucions TAO de T-Systems per a l'administració pública, es consoliden com una de les opcions més utilitzades a Espanya, i actualment donen servei a més de 22 milions de ciutadans espanyols (gairebé la meitat de la població del país).

Actualment 8 de les 20 ciutats espanyoles més grans I 31 dels 63 municipis de més de 100.000 habitants utilitzen les solucions TAO. En total més de 400 organismes públics fan ús de les nostres solucions i serveis, i al voltant de 2.200 ajuntaments distribuïts per tot Espanya són gestionats amb les solucions de T-Systems.