Sis dones han mort aquest any a Catalunya a mans de les seves parelles. Només una d'elles havia denunciat la situació de maltractaments. Demà, Dia de la violència contra les dones, la dada agafa més pes i crea la necessitat de projectar les eines i mesures que hi ha a l'abast de les dones maltractades per resoldre la situació.

L'altre punt feble en la violència masclista són els nens i nenes. En sis anys han augmentat un 400 % les agressions a menors d'edat. Aquest any l'augment ha estat del 22% dels nens i nenes menors d'11 anys, segons dades dels Mossos d'Esquadra. Es tracta de menors que han estat testimonis de la violència o que l’han patida directament per part de la parella de la seva mare. Entre els 6 i 11 anys l'increment és del 39%.

Aquest any la policia catalana ha detingut 4.425 persones relacionades amb la violència de gènere. Un 20% dels detinguts tenia entre 18 i 20 anys, el que genera, també, la necessitat de centrar esforços en l'educació, perquè les noves generacions no repeteixin els rols i patrons dels seus pares i avis.

Els Mossos d’Esquadra han tramitat fins a l’octubre d’aquest any un total de 10.935 denúncies de violència de gènere, una xifra que és semblant a la de l’any passat ―baixa només un 0,3%―. Ara bé, hi ha un lleuger augment del nombre de dones que denuncien, un 0,2%. Aquest fet s’explica perquè en una única denúncia hi ha més d’una víctima de violència de gènere: la dona i els seus fills.

Els fills, les altres víctimes

Pel que fa a les víctimes menors d’edat de fins a 11 anys, l’increment és del 22%. Destaca la franja entre 6 i 11 anys amb un augment del 39%. Es tracta dels fills de la dona que són testimonis dels fets o que han patit la violència directament.

La franja d’edat de menors que més denuncien són els que tenen entre 12 i 17 anys, amb 486 denúncies, una xifra semblant al 2017. En aquesta franja també s’inclouen els menors que han estat víctimes de violència per part de la seva parella o exparella.

En total, els menors que han patit violència de gènere passen de 741 a 792, per tant, augmenten un 6,8%.

Mortes

Fins el dia d’avui han mort sis dones per violència masclista, quatre de les quals tenien fills i en dos dels casos eren menors d’edat que han quedat orfes. Només una de les dones mortes havia interposat denúncia anteriorment i una altra tenia vigent una mesura judicial de protecció.

En quatre dels assassinats els Mossos han detingut els autors i en la resta dels casos l’autor dels fets s’havia suïcidat.

Tipus de violència

En l’àmbit de la violència de gènere es poden donar diferents tipus de violències.

Ara com ara, la violència psicològica (amenaces, coaccions, vexacions, assetjament i tracte degradant) representa un 41,6%; la violència física (lesions lleus i greus i temptatives d’homicidi), un 40,2%; altres violències entre les quals destaca l’econòmica un 11,9%, la ciberviolència un 3,5% i la sexual un 2,8%. 

Menors

L’any 2018 un 6,9% del total de dones ateses pels Mossos d’Esquadra eren menors d’edat.

La franja d’edat on es van concentrar més víctimes és la dels 21 als 50 anys i entre 31 i 40 és la que té més incidència amb un 32%. Enguany el nombre de sol·licituds d’ordre de protecció recollides pels Mossos d’Esquadra ha estat de 7.761, s’ha mantingut amb un descens poc significatiu (0,6%) respecte al 2017.

Actualment els mossos realitzen 107 proteccions policials: 11 de risc molt alt, 15 de risc alt i 81 de risc mitjà.

Més detencions

Durant l’any 2018 els Mossos d’Esquadra han detingut 4.425 homes relacionats amb agressions masclistes, l’any passat en van ser 70 menys. Així mateix, 25 de les persones detingudes són menors d’edat, quatre menys que el 2017.

La franja amb més detinguts se situa entre els 21 i els 50 anys, unes edats que coincideixen amb les víctimes de violència de gènere. L’any 2018 hi ha un augment del 20% del nombre de persones detingudes d’entre 18 i 20 anys.

Prevenció i eines 

Des del 2015 els Grups d’Atenció a la Víctima i les Oficines de Relacions amb la Comunitat han posat en marxa unes xerrades adreçades únicament als joves de 12 a 21 anys amb l’objectiu d’ensenyar-los a detectar comportaments masclistes en les relacions de parella que poden esdevenir en un futur situacions relacionades amb violència de gènere. L’any 2018 els Mossos d’Esquadra han realitzat 571 presentacions i col·loquis en l’àmbit de la violència masclista amb un total de 18.152 assistents que tenen entre 12 i 21 anys.

Els Grups d’Atenció a la Víctima (GAV) són els grups especialitzats en l’atenció i seguiment de les víctimes de violència masclista, domèstica i altres víctimes vulnerables. Des del Cos de Mossos d’Esquadra és una prioritat la lluita contra la violència masclista i per això es treballa des de la prevenció per reduir fets relacionats amb aquest àmbit, acompanyar les víctimes i animar-les que denunciïn, que és el primer pas per resoldre la situació en què es troben.

Actualment els Grups d’Atenció a la Víctima realitzen seguiment de 15.701 expedients, dels quals 10.648 corresponen a víctimes que tenen alguna mesura judicial de protecció concedida. Els GAV realitzen seguiment actiu a 10.206 dones víctimes de violència de gènere, de les quals 7.289 tenen una mesura judicial concedida i en vigor actualment.