El Tribunal Suprem (TS) ha avalat una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que impedia a l'Ajuntament de Barcelona el control de la marca "Barcelona" per designar productes i serveis. A la seva sentència, la sala tercera del Suprem desestima el recurs de cassació que l'Ajuntament de Barcelona i avala dues resolucions de la Direcció General de l'Oficina de Patents i Marques del Ministeri d'Indústria que el 2013 van denegar la inscripció de la marca nacional col·lectiva "Barcelona".

La sentència rebutja el registre de "Barcelona", en entendre que aquest terme no té caràcter distintiu perquè impedeix que es compleixi la finalitat pròpia de les marques col·lectives, que és la d'"identificar l'origen empresarial d'un producte o servei procedent d'un dels membres integrants de l'ens associatiu", així com servir de "garantia" d'aquests. El Suprem es remet a la llei de Marques de 2001, que defineix com a marca col·lectiva tot signe susceptible de representació gràfica que serveixi per distingir el mercat els productes o serveis dels membres d'una associació titular de la marca dels productes o serveis d'altres empreses.

"Aquesta definició de la marca col·lectiva pressuposa que el signe que es pretén registrar gaudeixi de capacitat distintiva pròpia i té, per tant, prou força individualitzadora per poder determinar l'origen empresarial dels productes o serveis dels membres d'una associació d'interès privat o l'origen corporatiu dels productes o serveis designats", afegeix la sentència del TS. Per als magistrats, els signes utilitzats en la configuració d'una marca col·lectiva han de ser apropiats per complir la funció essencial d'identificar l'origen empresarial o corporatiu dels productes o serveis reivindicats respecte als d'altres empreses o organismes.

L'Ajuntament va iniciar un procés per controlar l'ús de la marca "Barcelona", arran del fallit projecte "Barcelona World", el complex d'oci i joc que estava previst construir a la província de Tarragona. Fonts de l'Ajuntament de Barcelona han assenyalat que estan "en espera de rebre oficialment la sentència i estudiar-la a fons". Han considerat que amb aquesta sentència "finalitza la via jurisdiccional", que "no és una sorpresa perquè confirma l'anterior" i que "el projecte de treball d'aquest govern municipal sobre la marca i la reputació de Barcelona es manté".