El Tribunal de Conflictes del Suprem ha desestimat el conflicte de jurisdicció plantejat per la Generalitat i resol que el jutjat d'instrucció 1 de Barbastre és el competent per seguir amb el cas de les 111 obres d'art de la Franja. Va ser aquest jutjat el que va ordenar al desembre de 2019 la devolució "immediata" de les obres de la Franja que estan al Museu de Lleida a les parròquies de la diòcesi de Barbastre-Montsó. També va ser el que va rebutjar al gener de 2020 entregar de manera cautelar les peces reclamades.

El Suprem recull que ara serà aquest mateix jutjat aragonès l'encarregat de resoldre els recursos que puguin plantejar les parts.

El jutjat de Barbastre va rebutjar a finals de gener entregar de manera cautelar les 111 obres de la Franja del Museu de Lleida, tal com li demanava el Bisbat de Barbastre i el govern de l'Aragó, ja que els béns, deia, "estan en un lloc de dipòsit conegut i no existeix un risc important de pèrdua". A més, afegia, "la mesura cautelar suposaria avançar l'execució de la sentència, sense esperar la resolució del Suprem o dels recursos que es poguessin fer". En aquella interlocutòria també rebutjava la seva inhibició, tal com li reclamava la Generalitat, i enviava el cas al Tribunal de Conflictes del Suprem, que ara s'ha pronunciat.

La Generalitat defensava que l'òrgan que ha de promoure el conflicte és aquell que indiqui el corresponent Estatut d'autonomia i, en absència de previsió a l'Estatut, el Consell de Govern o qualsevol dels seus membres. L'executiu català considerava que la sentència obviava les competències que la Generalitat té atribuïdes a l'Estatut en matèria de patrimoni cultural i és la mateixa que havia utilitzat anteriorment en el conflicte per les 44 peces de Sixena del Museu de Lleida.

El Suprem, però, no li ha donat la raó i desencalla així la paralització del procediment.