Un dels múltiples referèndums a Suïssa ha canviat la llei en matèria de donacions d'òrgans. Així doncs, ahir diumenge, la majoria de la ciutadania va aprovar que aquests fossin per llei, donants potencials dels seus òrgans si es moren. Així doncs, s'inverteix la norma fins ara, on sempre s'havia d'especificar i deixar per escrit el consentiment per aquesta donació. Segons el resultat final del referèndum, el 60,20% dels votants van acceptar la modificació de la llei de trasplantament. 

72 persones mortes el 2021 per la falta d'òrgans

Fins ara, una persona que volia donar els seus òrgans havia de donar el seu consentiment durant la seva vida. Durant els últims cinc anys, a Suïssa, una mitjana d'unes 450 persones a l'any han rebut un o més òrgans extrets de persones mortes. A finals de 2021, hi havia més de 1.400 persones esperant la donació d'òrgans. Aquesta llista d'espera es vol retallar amb el canvi normatiu. Així doncs, l'any passat, 72 persones van morir mentre esperaven una donació, segons la fundació nacional Swisstransplant. I afegeixen una dada més: cada cinc dies, algú a la llista d'espera d'òrgans mor a Suïssa. La majoria dels suïssos volen canviar això.

Actualment, sovint no es coneix la voluntat de l'interessat. Per tant, correspon als familiars decidir. En la majoria dels casos, s'oposen a la donació d'òrgans, segons les autoritats. La taxa de rebuig de més del 60% observada durant les entrevistes amb familiars és una de les més altes d'Europa, tot i que les enquestes mostren que el 80% de la població suïssa està a favor de la donació d'òrgans, afegeix Swisstransplant. 

I si no volen ser donants?

La reforma preveu que els suïssos seran considerats donants en cas de mort cerebral tret que hagin manifestat la seva oposició durant la seva vida, inscriure's en un registre de la Confederació o avisant els seus familiars. Així doncs, aquells que no vulguin donar els seus òrgans ho hauran de consignar en el futur en un registre, en una targeta de donació d'òrgans o en un testament vital, o bé comunicar-ho als seus familiars. La nova llei s'acompanya d'una important campanya informativa i d'un registre federal segur. El doctor Franz Immer, director de Swisstransplant, afegeix: "Hem respirat. Amb aquesta decisió, l'electorat suís mostra una gran humanitat i simpatia. En el futur, més persones expressaran la seva voluntat i menys familiars es veuran carregats a més de no saber-ho en una situació difícil". La nova llei entrarà en vigor el 2024 com a molt aviat.

Les condicions mèdiques seguiran sent les mateixes: només les persones que morin a la unitat de cures intensives d'un hospital podran donar els seus òrgans i la mort haurà d'haver estat confirmada inequívocament per dos metges. A la contra de la reforma, un comitè copresidit per una infermera i un metge i recolzat per polítics de dretes havia llançat un referèndum argumentant que aquesta vulnerava el dret a l'autodeterminació i la integritat física de les persones. La donació d'òrgans, havia indicat aquest comitè, només es justifica èticament si la persona interessada ha donat el seu consentiment explícit durant la seva vida.

El cas francès i espanyol

Precedents com el que es fixarà a Suïssa ja n'hi ha. La seva veïna França, des de l'any 2017, estableix que tota la seva ciutadania és donant d'òrgans i teixits, llevat que afegeixin el seu nom en un Registre Nacional de Rebuig en signen la seva negativa al fet que els seus òrgans siguin donats en el moment de la seva mort. Prèviament a aquesta mesura, els òrgans i els teixits es podien donar només si la persona morta havia expressat clarament el desig de donar.

D'altra banda, segons la Llei de trasplantaments espanyola, a l'Estat tothom és considerat donant si en vida no s'ha expressat el contrari. No obstant això, aquesta expressió pot haver estat formulada de diferents maneres, la qual cosa obliga que es pregunti a familiars o afins sobre la voluntat del difunt  respecte a la donació. A la pràctica sempre es respecta la decisió de la família, ja que s'assumeix que aquests no contradirien els desitjos del seu ésser estimat. La signatura de la família per procedir a la donació, és el que anomenem consentiment familiar.