Els efectes de la Covid-19 marquen la vida de la ciutadania i l’economia a Catalunya. Una conseqüència directa és l’increment de les renúncies d’herències el 2021 (10.523 aprovades), que representen un 22% més respecte a les del 2020 (8.653), i que s’enfilen fins al 28%  d'augment, respecte a les aprovades el 2017 (8.193). Aquesta és una de les xifres aportades avui  pel Col·legi Notarial de Catalunya (CNC). La vicedegana del CNC, Raquel Iglesias, ha explicat que el principal motiu d’aquestes renúncies és  el “deute associat” que comporta l’herència, ja que en la majoria són per una mort no prevista, i els seus hereus no poden assumir la despesa d’hipoteques  i crèdits pendents, així com de l’increment de la fiscalitat. També ha afegit que en un petit percentatge hi ha famílies en què  la persoa difunta no ha fet el testament i els fills  hi renuncien perquè l’herència quedi  per al cònjuge viu.

Aquestes dades s’inclouen en el Primer Observatori Notarial de Catalunya, que recull les autoritzacions  fetes pels notaris de país, i que han estat extretes de l’Índex Únic Informatitzat, recollit en l'àmbit de l’Estat espanyol, i que -segons Iglesias-  “és una bona eina per controlar el frau” i  per aconseguir la major transparència de les transaccions. Així, el  CNC afirma que l'any 2021 “va suposar un any de clara recuperació de l'activitat, com reflecteix el fet que és l'any en què es van autoritzar més documents notarials dels últims cinc anys”, i les compravendes, herències, testaments i constitució de societats van créixer entorn del 20% l’any passat. “La ciutadania és cada vegada més conscient dels seus drets i de la importància que la seva voluntat, tant en l'àmbit civil com en el mercantil, quedi recollida en documents notarials”, ha declarat la vicedegana i ha afegit: “La figura del notari és fonamental per a donar als ciutadans seguretat jurídica i oferir-los tranquil·litat.”

 

 

Testaments

En aquest context, s’indica que els notaris catalans  (n’hi ha 491 repartits pel territori) van autoritzar un total de 128.010 testaments en 2021, un 14% superior a la de 2020 (112.153 testaments), i que és la més alta dels darrers cinc anys, ja que el 2017 van aprovar-se 105.247. Les herències van experimentar el mateix percentatge de creixement  el respecte a l'any anterior: es van tramitar 66.807 herències, que és la xifra més alta des del 2017 (58.418), i suposa un 14% més de les 58.610 herències de 2020.

Matrimonis i divorcis

L’any passat també és qualificat de “consolidació” del notariat com a opció per a l'autorització de matrimonis i de divorcis, marcant rècords en tots dos casos. Els notaris catalans van autoritzar 2.030 matrimonis, la xifra més gran dels últims cinc  (1.677 l’any 2017). Els divorcis, en canvi, es van mantenir més constants. Encara que el nombre de divorcis autoritzats en 2021 (1.711) també és el més elevat dels últims 5 anys, amb 1.172 aprovats el 2017.

El Col·legi Notarial de Catalunya també ha exposat que un dels efectes de la Covid-19 també ha estat la “recuperació del mercat immobiliari”, ja que amb la mort sobtada de familiars, s’han posat a la venda pisos al mercat, que no es volien assumir. Així, s’indica que l’any 2021 es van autoritzar un total de 141.221 compravendes d'habitatges a Catalunya, un 40% més que en 2020 (100.746). Aquestes xifres són similars a les de préstecs hipotecaris, ja que, en 2021, l'autorització d'hipoteques (73.821) va augmentar un 36% a Catalunya respecte a 2020 (54.399), S’hi afegeix que l’any  2021, un 52,27% de les compravendes es van realitzar amb crèdit hipotecari. Tampoc s’amaga que des de l’entrada en vigor aquest gener del valor de referència per calcular la base imposable “s’han frustrat algunes compravendes”, ja que aquestes dades objectives no reflecteixen en alguns casos que el pis, tot i ben situat, requereix una rehabilitació important, i des del Col·legi Notarial s’espera que aquest valor de referència s’ajusti a  alguns supòsits subjectius.

Més societats

Finalment,  l’any passat  es van constituir 19.671 noves societats, que representen un 8% més, que respecte a l’any anterior, amb 18.245 noves empreses. La majoria són unipersonals. I també es precisa que l’any passat es va superar les xifres de 2017, amb 19.009 noves societats.