Els líders dels vint-i-set països que romandran a la Unió Europea (UE) després de la sortida del Regne Unit han acordat un procés en quatre fases que culminarà el novembre per triar les noves seus de l'Agència del Medicament -a la qual aspira Barcelona- i l'Autoritat Bancària Europea, que hauran d'abandonar Londres.

"Acordat. La UE a 27 decidirà per votació el novembre sobre la reubicació de les agències de la UE actualment al Regne Unit", va anunciar el president del Consell Europeu, Donald Tusk, en un missatge a la xarxa social Twitter al terme de la reunió mantinguda pels caps d'estat i de Govern de la UE, tret del Regne Unit, en el marc de la cimera que celebren aquest dijous i divendres a Brussel·les.

Tusk va subratllar que això "redueix la incertesa" entorn del "brexit" i va compartir una infografia que mostra el procés en quatre etapes que permetrà triar les noves seus, una cursa a què es presenta Barcelona com a candidata per acollir l'Agència del Medicament.

En una primera etapa, els Estats membres hauran de presentar les seves candidatures per acollir-ne una o ambdues agències abans del 31 de juliol, mentre que en una segona fase la Comissió Europea s'encarregarà d'avaluar les propostes partint dels criteris de decisió acordats pels països, anàlisi que haurà d'estar llesta abans del 31 de setembre.

L'Executiu comunitari, tanmateix, no farà un rànquing ni una selecció de les candidates que consideri millors.

Durant la tercera etapa, fins al 31 d'octubre, els països mantindran una "discussió política" sobre la base de l'avaluació de l'Executiu comunitari, últim pas abans que al novembre tingui lloc la quarta fase, quan els ministres decideixin per votació la seu per a ambdues agències.

Els ministres d'Assumptes Generals seran els encarregats de fer la votació, que es desenvoluparà en un màxim de tres rondes i seguirà l'esquema que ja es va utilitzar el 2013 per resituar la seu de CEPOL, agència de la UE per a la formació policial, que es va traslladar de Londres a Budapest.

Mecanisme de la votació

La votació serà secreta i cada un dels Vint-i-set tindrà el mateix nombre de punts. En la primera ronda, cada Estat podrà distribuir 3, 2 i 1 punts a les candidates segons la seva ordre de preferència.

Si alguna d'elles aconsegueix 3 punts de més de la meitat dels països (14), es considerarà que ha estat elegida, mentre que si no és així passaran a la següent ronda les tres candidates amb més nombre de vots.

En aquesta segona ronda cada país tindrà un punt, de manera que si alguna n'aconsegueix 14 serà l'elegida, mentre que si no és així les dues amb més puntuació passaran a la ronda final.

En primer lloc es decidirà la nova seu de l'EMA, de manera que el país que l'aconsegueixi haurà de renunciar a acollir l'EBA.

Segons el pactat, cada país podrà presentar una única oferta per agència, i haurà de defensar la seva candidatura demostrant com s'ajusta als criteris per a l'elecció i concretar quins edificis ofereixen per a la seu i sota quines condicions financeres.

Els criteris que la Comissió Europea tindrà en compte en la seva avaluació seran l'accessibilitat de la ubicació, l'existència d'instal·lacions educatives adequades per als fills dels treballadors i l'apropiat accés al mercat laboral, seguretat social i assistència mèdica per als seus fills i cònjuges.

Així mateix, es valoraran les garanties que l'agencies poden estar en funcionament el dia de la sortida de Regne unit, així com que es doni continuïtat al negoci i l'"expansió geogràfica" de les mateixes.

La discussió per decidir el procés va durar tot just 4 minuts, segons va comentar el portaveu de Tusk.

L'Agència Europea del Medicament (EMA) compta amb 890 treballadors en plantilla però rep cada any visites d'uns 35.000 experts de la indústria, segons dades de la UE, mentre que l'Autoritat Bancària Europea (EBA) té 159 empleats.

L'aposta d'Espanya, que no ha presentat cap oferta per acollir l'EBA, se centra a aconseguir que l'EMA es traslladi a Barcelona, per a la qual cosa ja ha proposat que aquesta situï les seves oficines a la torre Agbar.