La Seguretat Social ha emès un criteri perquè els treballadors en aïllament preventiu per possible coronavirus se'ls consideri durant aquest temps de baixa per malaltia comuna.

La baixa es començaria a cobrar a partir del quart dia, tret que el conveni a què s'aculli el treballador millori aquesta cobertura. Entre el quart i el quinzè dia de baixa, ambdós inclosos, l'abonament de la prestació per incapacitat temporal correspon a l'empresari per passar després a pagar-se des de la Seguretat Social.

Una situació d'incapacitat temporal

En el criteri emès per la Seguretat Social s'explica que el període en què un treballador, després del seu contacte amb un cas d'aquest virus, es vegi sotmès a un aïllament preventiu forçós serà considerat "com a situació d'incapacitat temporal derivada de malaltia comuna".

Durant aquell temps, exposen, "els treballadors no estan afectats, en sentit estricte, per un accident o per una malaltia", però "han d'estar vigilats i rebre la corresponent assistència sanitària" per diagnosticar el seu estat, per la qual cosa "estan impedits a treballar per raons òbvies".

coronavirus EFE

EFE

Mateix criteri que amb la Grip A

Des de la Seguretat Social afegeixen que es tracta del mateix criteri que es va aplicar en la Grip A i que es fixa per "garantir la protecció dels treballadors durant tals períodes d'aïllament" i per "dissipar els dubtes" que s'han plantejat.

De fet, el professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València, Daniel Toscani, un període d'observació per malaltia comuna, com és el cas del coronavirus, no es considera motiu de baixa d'entrada.

Així, en principi, els treballadors afectats per una quarantena, no haurien tingut aquesta consideració sense el criteri publicat per la Seguretat Social.