El preu de la llum del dissabte 13 d'abril a Espanya, experimentarà una sèrie de variacions significatives al llarg del dia. Aquestes fluctuacions són el resultat de múltiples factors, com l'oferta i demanda al mercat energètic, la disponibilitat de recursos energètics i altres elements que influeixen a la producció i distribució d'electricitat. Descobreix a quines hores la llum és més barata i més cara avui per adaptar l'ús dels teus electrodomèstics i estalviar diners.

🧺 Quant consumeix una nevera i què fer per estalviar llum en utilitzar aquest electrodomèstic
 

Preu de la llum, dissabte 13 d'abril: les hores més barates

Durant aquest dia, hi ha diverses hores en què el preu de la llum assoleix el seu punt més baix i fins i tot se situa en valors negatius, la qual cosa indica que el cost del kilowatt hora és gratuït o fins i tot s'està pagant per consumir energia. Aquestes hores corresponen majorment a primeres hores del matí. Per exemple, a partir de les 10 i fins a les 12 hores, el preu de la llum és igual o inferior a 0 euros per megawatt hora (MWh). Això es deu a una menor demanda d'energia durant la nit i les primeres hores del dia, combinat amb una major disponibilitat de recursos energètics.

Aquestes hores representen una oportunitat per realitzar consums energètics intensius, com utilitzar la rentadora o carregar vehicles elèctrics, sense incórrer en costos addicionals. La generació d'energia renovable, especialment l'eòlica i solar, juga un paper crucial en aquests períodes de preus baixos o negatius, reflectint l'avanç cap a una economia més verda. No obstant això, és crucial estar atents a aquests trams, ja que solen ser breus i fluctuants, adaptant-se a les condicions de producció i demanda en temps real.

Preus de la llum, dissabte 13 d'abril: les hores més cares

D'altra banda, el preu de la llum tendeix a ser més elevat durant les hores diürnes i especialment durant la tarda i la nit. Les hores amb els preus més alts es concentren principalment entre les 21 hores i les 23 hores, assolint el seu punt màxim a les 22 hores amb un valor de 35 euros/MWh. Aquest augment en el preu pot atribuir-se a una major demanda d'electricitat durant la nit, així com a una possible escassetat de recursos energètics en determinats moments del dia.

Quina és la millor hora per posar la rentadora, dissabte 13 d'abril?

Basant-nos en les dades recopilades, les millors hores per realitzar tasques que requereixin un consum considerable d'energia, com posar la rentadora, són aquells en els quals el preu de la llum és més baix. En aquest sentit, entre les 10 i les 19 hores es presenten preus molt favorables per dur a terme aquestes activitats, ja que el cost de l'electricitat és igual o inferior a 0 euros/MWh. 

Preu de la llum: hora a hora del dissabte 13 d'abril

1 hores: 24.15 euros/MWh
2 hores: 17.73 euros/MWh
3 hores: 17.15 euros/MWh
4 hores: 11.13 euros/MWh
5 hores: 7.74 euros/MWh
6 hores: 6.79 euros/MWh
7 hores: 10.39 euros/MWh
8 hores: 11.76 euros/MWh
9 hores: 13.26 euros/MWh
10 hores: 0.01 euros/MWh
11 hores: -0.02 euros/MWh
12 hores: -0.06 euros/MWh
13 hores: -0.06 euros/MWh
14 hores: -0.06 euros/MWh
15 hores: -0.06 euros/MWh
16 hores: -0.06 euros/MWh
17 hores: -0.06 euros/MWh
18 hores: -0.06 euros/MWh
19 hores: 0 euros/MWh
20 hores: 3.25 euros/MWh
21 hores: 24.96 euros/MWh
22 hores: 35 euros/MWh
23 hores: 24.26 euros/MWh
24 hores: 13.83 euros/MWh

Quant consumeix una rentadora? Trucs i consells per estalviar a la factura de la llum

Cada vegada que utilitzes la rentadora, tens l'oportunitat de mantenir la teva roba neta i estalviar energia. Encara que la rentadora no consumeix tanta electricitat com altres electrodomèstics, comprendre el seu consum i com optimitzar-lo és clau per reduir la factura de la llum i ser més sostenible.

El consum d'energia d'una rentadora depèn de factors com la temperatura de l'aigua i la durada del cicle. De mitjana, representa el 3% del consum total d'una llar. Per exemple, una rentadora de 1.500 W que funcioni durant una hora consumirà aproximadament 1,5 kWh, costant uns 6,9 euros al mes amb un preu mitjà de 0,1526 €/kWh.

Per reduir el consum, utilitza aigua freda, opta per programes curts i el programa ECO, utilitza el detergent adequat, omple el tambor correctament, evita la centrifugació innecessària, treu la roba ràpidament i neteja el filtre regularment. L'etiqueta energètica, que classifica de l'A a la G, proporciona informació sobre l'eficiència dels aparells, ajudant a elegir els més eficients i sostenibles.

*Aquesta informació ha estat redactada amb l’ajuda de ChatGPT i supervisada per un periodista d’El Nacional abans de la seva publicació.
 

Segueix ElNacional.cat a WhatsApp, hi trobaràs tota l'actualitat, en un clic!