La Plataforma per la Llengua, organització dedicada a la promoció i protecció de la llengua catalana, ha presentat aquest dimarts al matí una denúncia administrativa contra la Fundació Puigvert per incompliment de clàusules lingüístiques incloses dins el contracte amb el Servei Català de la Salut. A través del seu servei de queixes, l'organització ha rebut diversos informes de discriminació lingüística en l'atenció proporcionada per aquesta fundació i ha decidit presentar una denúncia, atès que proporciona serveis de salut pública a través d'un acord singular amb l'administració que estableix determinades clàusules lingüístiques que no s'han complert, segons les queixes rebudes per Plataforma per la Llengua.

Les diferents violacions lingüístiques de les quals l'organització s'ha fet ressò estan relacionades amb l'atenció que s'ha proporcionat als pacients, tant oralment com per escrit. En primer lloc, els formularis que s'envien per recollir mostres per a la seva anàlisi, confirmar les dates de la visita o conèixer els resultats de les proves només han estat disponibles en castellà. A més, l'organització també ha rebut queixes de dos pacients que informen que quan van sol·licitar rebre comunicacions en català, la Fundació Puigvert va negar la seva sol·licitud. Un pacient l'havia demanat oralment i l'altre per escrit.

Aquests fets no només impliquen un incompliment de les normes lingüístiques aplicables en el sector sanitari, sinó que també violen les clàusules específiques relatives als drets lingüístics que s'inclouen en l'acord d'adhesió a la xarxa de centres d'internament d'ús públic a Catalunya. Per això l'organització ha denunciat la Fundació Puigvert per incompliment de l'acord i ha demanat al Servei Català de la Salut que exigeixi a la fundació que compleixi aquestes clàusules i que obri un procediment d'inspecció per investigar les situacions de discriminació patides pels usuaris. Si la fundació no compleix aquest requisit, la Plataforma per la Llengua sol·licita que s'apliquin les sancions incloses en el mateix acord, que fins i tot poden incloure la finalització de l'acord.

Amb les clàusules lingüístiques "no n'hi ha prou"

Segons afirma Plataforma per la Llengua en un comunicat emès aquest dimarts, el cas de la Fundació Puigvert és un exemple que "no n'hi ha prou amb incorporar clàusules lingüístiques en contractes o contractes de serveis entre administracions i empreses", sinó que cal establir de manera concreta "quins són els mètodes de control del compliment d'aquestes clàusules". A més, per a l'organització, també és important que les administracions "siguin valentes i apliquin, quan sigui necessari, el règim de sanció establert en el contracte o acord pertinent".

El 2020, la Plataforma per la Llengua ja va informar Badalona Serveis Assistencials, SA per a un cas similar, però relacionat amb els requisits lingüístics establerts en les seves ofertes de treball. En aquest cas, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Servei Català de la Salut no van respondre. L'organització insta aquestes dues administracions a rectificar i actuar amb la finalitat de fer complir les clàusules lingüístiques de l'acord.