El nombre de pernoctacions en establiments hotelers a Catalunya es va situar al gener en 2.086.455 nits, cosa que va suposar un augment del 2,95% respecte el gener de l'any passat, segons les dades facilitades per l'enquesta de conjuntura turística hotelera que elabora l'institut d'estadística espanyol (INE). Les xifres obtingudes al gener a Catalunya suposen un nou rècord i les millor xifres mai aconseguides en un mes de gener de la sèrie històrica de l'INE, que comença el 1999. En relació amb l'estadística referida només a l'activitat dels hotels a la ciutat de Barcelona, l'INE indica que les pernoctacions a la capital catalana també van batre un nou rècord històric en un primer mes de l'any i van situar les pernoctacions en 1.255.146 nits, el 0,73% més que el gener del 2017.

En el conjunt de l'estat espanyol al gener es van registrar 15,3 milions de pernoctacions en establiments hotelers, l'1,3% més que el mateix mes del 2017. Les pernoctacions de viatgers espanyols creixen el 2,3% i les dels no residents a l'estat espanyol ho fan el 0,8%. 

Nous sostres històrics de turisme a Catalunya i Barcelona 

Les pernoctacions es van disparar a Catalunya gràcies als no residents a l'estat espanyol que van contractar 1.380.455 nits, 64.545 nits més que al gener del 2017, el 4,90% més. La xifra de pernoctacions d'estrangers a Catalunya és la més gran fins ara registrada en un mes de gener i per tant suposa un nou sostre històric. 

Per contra, les pernoctacions de residents espanyols al gener a Catalunya es van situar en 706.000 nits, 4.738 nits menys que al gener del 2017, el 0,67% menys.  El nombre de viatgers que van passar per algunes de les recepcions d'hotels a Catalunya es van situar en 937.693 clients, el 4,13% més que al gener del 2017, i el millor mes de gener de la història. 

El resultat final del gener ha fixat un nou sostre històric en aquest mes en nombre de clients en hotels, tant pel que fa als espanyols com als estrangers, i que també hi hagut un nou rècord al gener en nombre de pernoctacions i de nits contractades per estrangers. Les nits contractades per clients espanyols no ha superat el resultats d'altres mesos de gener, en concret els anys 2017, 2005 i el 2016, que ara per ara, amb 747.176 pernoctacions, és el millor mes de gener de clients espanyols.

Nou rècord de pernoctacions d'estrangers a Barcelona 

En relació amb els resultats registrats en hotels a la ciutat de Barcelona, el nombre de pernoctacions en establiments hotelers a la capital catalana es van situar al gener en 1.255.146 nits, el 0,73% més i la millor xifra en aquest mes de tota la sèrie. 

Els turistes estrangers són els que millor comportament han tingut al gener a Barcelona amb 1.030.071 nits contractades, amb un increment de l'1,99% més que al gener del 2017 i el millor mes de gener de tota la sèrie històrica a la capital catalana. 

Mentre que els turistes estrangers disparen les pernoctacions a la capital catalana, els visitants espanyols van contractar 225.075 nits, el 4,67% menys que al gener del 2017. 

​Amb aquest resultats, Barcelona aconsegueix nous sostres històrics en un mes de gener tant en nombre de visitants i pernoctacions com també nous rècords de viatgers i pernoctacions de visitants estrangers, sempre en un mes de gener.