El Papa Francesc ha dit que les universitats han d'estar "al servei de la veritat" i que estan cridades a defensar la dignitat humana "a tots nivells", en una reunió aquest dissabte amb una delegació de la Villanova University de Filadèlfia (Estats Units).

"Les universitats, per la seva naturalesa, estan cridades a ser laboratoris de diàleg i de trobada al servei de la veritat, de la justícia i de la defensa de la dignitat humana a tots els nivells," ha afirmat el Sant Pare en l'audiència amb membres d'aquesta universitat catòlica, fundada el 1842 i pertanyent a l'Ordre de San Agustí.

Amb aquesta perspectiva, ha assenyalat que el servei a la veritat, la justícia i defensa de la dignitat humana, "val particularment" per a les institucions catòliques que han de contribuir a la missió de l'Església de "promoure el creixement autèntic i integral de la família humana fins a la seva plenitud definitiva en Déu".

Reptes ètics

"Ningú millor que Agustí no va conèixer la inquietud del cor humà fins que no trobà descans en Déu que, en Jesucrist, ens revela la veritat més profunda sobre la nostra vida i sobre el nostre destí últim", ha indicat Francesc.

Francesc ha destacat que la universitat, que també és una comunitat d'investigació i d'estudi, ha d'enfrontar "complexos reptes ètics i culturals que sorgeixen dels canvis radicals que afecten al món de la nostra època".

Tanmateix, ha assenyalat que "un aspecte urgent d'aquesta missió educativa és el desenvolupament d'una visió universal, 'catòlica' de la unitat de la família humana i d'un compromís en la solidaritat activa necessària per combatre les grans desigualtats i injustícies que caracteritzen al món d'avui".

Finalment, ha convidat a les universitats a mantenir el seu compromís de "comunicar els valors intel·lectuals, espirituals i morals que poden preparar els joves a participar amb prudència i responsabilitat en els grans debats que construeixen el futur de la societat".