L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha alertat que algunes de les joguines de més èxit entre els menors són potencialment perilloses. Cada cop hi ha més joguines que estan connectades per internet i moltes d'elles no compleixen les normes mínimes de seguretat, tal com ha demostrat un estudi conjunt de l'OCU i l'Associació Espanyola de Ciberseguretat i Privacitat. En aquest estudi, fet amb una mostra de cinc joguines populars (Jumping Race Jett, Rovospy, Turbo Dave, Teksta i BB8), tan sols una (el gos Teksta) no ha mostrat cap problema.

Sense contrasenya

Allò que es presenta com a simples jocs interactius pot posar en perill la intimitat dels usuaris. L'OCU denuncia que el Minion MIP Turbo Dave i el  BB8, robots teledirigits, no tenen cap contrasenya per al seu wifi, i per tant podrien ser controlats, de forma força fàcil, per una tercera persona, que podria moure'ls al marge de la voluntat del propietari. L'OCU recomana que es revisin aquestes joguines i que l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició estableixi normes clares per solucionar aquest problema. Però, sobretot, demana que els fabricants siguin conscients dels problemes que poden implicar aquestes joguines.

Petició de retirada

L'OCU ha demanat  que es retirin de la venda dues joguines, Parrot Jet i Rovospy, perquè tenen associades importants errades de seguretat. Són joguines que tenen la seva pròpia wifi, a la qual es pot accedir sense contrasenya. Això és especialment greu perquè duen càmera i poden gravar imatges, i el Rovospy fins i tot porta un micròfon que pot gravar converses qualsevol moment. D'aquesta forma, qualsevol persona amb uns pocs coneixements tècnics pot accedir a imatges i sons de casa nostra (de fet, fins i tot pot moure el robot a distància i passejar-lo per casa per enregistrar les imatges que li interessin). En el cas del Parrot Jet, un hacker també podria localitzar-lo i, d'aquesta forma, podria saber on són en cada moment els seus usuaris. L'OCU denuncia, també, que el Rovospy demana informació sobre dades que no necessita per funcionar i podria vulnerar normes bàsiques de privacitat. Aquestes joguines estan pensades per a nens de 14 anys, que no són conscients dels perills que poden implicar.

No tots negatius

L'OCU destaca que aquestes joguines no són negatives per se, si no per defectes de concepció i fabricació. Una de les joguines analitzades, el gos Teksa robot 4G, no presenta cap problema de seguretat. Ara bé, és tan sols una de les cinc joguines que l'estudi ha avaluat. I cada cop hi ha a les botigues més joguines amb connexió a les xarxes.