La Formació Professional a distància ha vist incrementada la seva demanda durant els últims anys, ja que segons les últimes dades del Ministeri d'Educació i Formació Professional les matrícules en aquesta modalitat es van incrementar l'any passat un 16,4% en Grau Mitjà i un 27,7% en Grau Superior.

La llista de beneficis que presenta la modalitat online a l'FP és molt llarga: màxima flexibilitat, estudi des de qualsevol lloc i a través de diferents dispositius, possibilitat de compatibilitzar amb la vida laboral i familiar, gestionar de forma individual el ritme de cada estudiant, etc. A més, la formació online presenta l'avantatge que l'estudiant triï el grau que li interessa sense tenir en compte la ubicació de la seva llar. Això suposa un estalvi de temps en el trasllat, i econòmic, ja que el nou estudiant no es veu obligat a canviar de residència o utilitzar qualsevol mitjà de transport diàriament per anar a classe.

Això és el que li va passar a la María, una jove de 38 anys de Saragossa que va decidir donar un impuls a la seva carrera i especialitzar-se en l'assessorament nutricional en el centre de Cesur Sevilla, on va cursar Dietètica en modalitat semipresencial. La jove buscava poder exercir de manera professional en la cura de l'alimentació des del seu propi negoci, un gabinet de quiromassatge i benestar. La manera d'aconseguir-ho va anar estudiant l'FP de Dietètica. Per poder continuar treballant i veient com creixia a poc a poc el seu projecte, només podia fer-ho de forma semipresencial. Així, la María va aconseguir graduar-se en Dietètica mentre treballava i assolir el seu somni en tot just dos anys. "Triar la modalitat semipresencial va ser clau per poder conciliar la meva vida laboral amb els estudis. A més, des de Cesur, tant els professors com els meus tutors, sempre han organitzat les dates de lliurament de treballs i d'exàmens, perquè treballar i estudiar no fos un problema", declara la María.

Cesur augmenta la seva oferta

Precisament, a fi de donar resposta a l'augment en la demanda d'alumnes, Cesur va informar en un comunicat que ha incrementat la seva oferta educativa a distància en un 88%, en passar dels 36 cicles amb formació online en el curs 2019/2020 als 68 del curs 2021/2022. També ha afegit nous cicles amb especialitat que a partir d'aquest curs es poden realitzar a distància, com succeeix en les famílies de Sanitat, Informàtica, Activitats Físiques i Esportives i Serveis Socioculturals i a la Comunitat, com són Dermocosmètica, Odontopediatria, Disseny de Plans d'Igualtat en l'empresa, Gestió i Organització d'Esdeveniments Esportius o Ciberseguretat.

Les famílies d'FP que creixen en modalitat online aglutinen més del 50% de la demanda de places, segons l'Observatori de l'FP, la qual cosa ha portat Cesur a reforçar l'oferta per facilitar l'accés a una formació adequada a les circumstàncies i al ritme de vida actual, mantenint la qualitat màxima en tots els graus per a alumnes de tot Espanya. Així mateix, Cesur adapta la seva FP online a les necessitats de l'alumne, de manera que l'estudiant pot elegir dins de tres modalitats d'online: Basic, Estàndard i Prèmium.

Aquest és el cas de Miguel Ángel Martín, estudiant del grau d'Higiene bucodental a Màlaga, per al que va ser decisiu a l'hora d'elegir on cursar els seus estudis que Cesur fos flexible amb les circumstàncies de cada alumne, i que només hagués de desplaçar-se de forma eventual al centre quan havia de realitzar pràctiques o exàmens.

Entre totes les titulacions, les relacionades amb Sanitat n'han vist augmentada l'oferta online respecte al curs 2019/2020 de forma significativa i actualment els alumnes que cursen els cicles en modalitat online representen ja un 34% més que els que opten per la modalitat presencial. La família d'Informàtica i Comunicacions és una altra de les que més creix en formació online i gairebé el 50% dels alumnes de Cesur trien cursar-la en aquesta modalitat. En aquest cas, els cicles online s'han reforçat amb noves especialitats en tecnologies clau com Big Data, Cloud Computing o Ciberseguretat.

Sortides laborals

Les perspectives professionals que obre la Formació Professional són encoratjadores. El 41,3% de les ofertes publicades l'any passat estaven dirigides a aquests titulats, davant un 33,7% d'ofertes d'ocupació per a universitaris, segons indica l'informe ADECCO del 2021. Amb aquestes xifres de demanda d'ocupació, la Formació Professional es converteix en una alternativa eficaç per als joves.

Per la seva part, l'agència del Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional (CEDEFOP) assegura que des d'ara i fins a 2030, se sol·licitaran un 65% de professionals amb qualificacions mitjanes i un 35% amb qualificacions altes. La Formació Professional de grau superior és, a més, una via d'entrada a la universitat que cada any es plantegen més estudiants. Aquest últim curs, el 13,2% dels alumnes nouvinguts als campus procedien de l'FP.

Segons les últimes dades publicades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, en el curs 2021-2022 es van matricular un total de 1.013.912 alumnes en la modalitat de Formació Professional. Tenint en compte les dades del període 2020-2021, on hi va haver un total de 974.445 matriculacions, el percentatge de matriculats a FP ha augmentat un 4,1% en l'últim curs. Una de les raons principals dels alumnes per escollir aquesta via formativa és l'oportunitat que ofereix per continuar formant-se, ja que els seus cicles, una vegada aprovats, donen accés directe a la universitat.

Cesur és el centre líder de la Formació Professional, segons el rànquing FP publicat recentment que inclou les millors escoles d'FP a Espanya. Amb 20 anys d'experiència i sent el centre d'FP més gran d'Espanya, compta amb una àmplia oferta formativa amb titulació oficial, tant en modalitat a distància com presencial i dual. Més de 350.000 alumnes ja han passat per les seves aules, dels que 3 de cada 4 han trobat feina el primer any després de finalitzar els seus estudis.