Durant el 2016, la Plataforma per la Llengua va recollir un total de 15 queixes, principalment dels alumnes, referides a la vulneració dels seus drets lingüístics a les universitats públiques com la UB, la UPC, la URV i la UOC.

L’ONG atribueix aquest increment a una major sensibilització dels estudiants que volen estudiar en la seva llengua i se’n veuen privats. A més, també han incrementat les consultes ateses per usuaris, alumnes o professors sobre els seus drets a les universitats.

Aquest fet situa el Departament d’Empresa i Coneixement com a institució pública capdavantera pel que fa a queixes sobre l’ús de la llengua. En global, el sector públic va acumular l’any passat 120 queixes, les mateixes que l’any anterior, que suposen un 3,4% de totes les que es van rebre i que constaten que, en el terreny de l’administració, encara hi ha molts deures pendents de complir, fins i tot, amb la seva normativa mateixa.

En el sector privat, Tripadvisor continua sent l’empresa sobre la que la Plataforma per la Llengua rep més queixes, la majoria de les quals són pel fet de no poder publicar comentaris en català al portal, cosa que provoca malestar entre els consumidors de parla catalana. El segueixen a una distància notable, Vodafone i BBVA.

Per la seva banda, es mantenen les reclamacions als serveis de Salut catalans per part dels pacients, a qui no se’ls garanteix el dret d’opció lingüística i molta informació escrita no s’ofereix en català.

En total, el report recull estadísticament les 395 queixes que diverses persones van adreçar, per voluntat pròpia, a l’ONG del català quan es van trobar en un cas de mala praxi o de deficiències en l’ús de la llengua catalana, bé fos en l’àmbit públic o en el privat. En la majoria dels casos, la reclamació s’origina per l’absència d’ús de la llengua catalana en algun àmbit.