El Consell de Ministres va aprovar el passat mes d'agost el projecte de la Llei de Benestar Animal, que implica una sèrie de canvis relacionats amb les mascotes. Des de fa anys a Espanya està prohibit criar o tenir determinades espècies d'animals, ja en 2013, moltes d'elles es van incloure en el Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, que prohibeixen expressament tenir a casa ossos rentadors, cotorres argentines, porcs vietnamites o tortugues peninsulars, entre altres animals. Ara, la nova llei amplia el llistat de mascotes prohibides a casa i restringeix les que fins ara sí que es podien tenir. La norma estableix una sèrie de criteris que ha de tenir un animal per considerar-lo domèstic i així poder figurar en el llistat d'espècies permeses, així com assenyala que tot animal que quedi inclòs en la llista de permesos, ha de pertànyer a una espècie que sigui fàcil d'atendre quant al seu ambient, el seu comportament i les seves necessitats fisiològiques.

La llista d'animals prohibits a casa

  • Conills i rosegadors: hàmsters, conills, xinxilles i conillet d'Índies.
  • Tortugues: existeixen espècies protegides i vulnerables.
  • Aranyes: són perilloses perquè poden transmetre malalties contagioses pels humans.
  • Eriçó: és considerat com un perill per a altres espècies autòctones.  
  • Porc vietnamita 
  • Rèptils tòxics: iguanes, camaleó, serps, geckos, o altres rèptils en les categories d'espècies no autòctones. 
  • Aus: periquitos, cotorres o agapornis.

L'avantprojecte de llei assenyala que "no s'inclouran en el llistat positiu d'animals de companyia espècies per a les quals existeixi certesa del seu caràcter invasor o que, en cas de fuita i absència de control, suposin o puguin suposar un risc greu per a la conservació de la biodiversitat o espècies silvestres de fauna no presents de manera natural a Espanya protegides pel Dret de la Unió Europea i/o els tractats internacionals ratificats per Espanya, sense perjudici de l'assenyalat per als ocells de falconeria".

L'any 2020 a Espanya hi havia 1,5 milions de conills, ara s'exclou a casa perquè suposa riscos ambientals seriosos. Els periquitos, tan habituals a les cases històricament, també es prohibiran per ser “espècies silvestres de fauna no presents de manera natural a Espanya”.

Les conseqüències de no complir la llei

La nova llei està relacionada amb una reforma del Codi Penal per tal d'endurir les sancions relacionades amb el maltractament animal. La norma, doncs, inclourà, penes de presó d'entre 18 i 24 mesos, en cas que l'animal acabi morint. I penes de fins a 36 mesos, si es dona més d'un agreujant. Finalment, es pot establar la inhabilitació d'entre cinc i deu anys per a viure o treballar amb animals.

Pel que fa a les multes, s'enduriran i es classificaran segons la gravetat del delicte. Les infraccions lleus tindran una sanció d'entre 500 i 10.000 euros; les greus de 10.001 a 50.000 euros i les molt greus aniran de 50.001 fins a 200.000 euros.