La immigració és l'única "alternativa realista" en l'actualitat per combatre la despoblació a Espanya i Catalunya, a causa del progressiu envelliment de la població rural i la baixa natalitat, segons conclou un estudi del Centre d'Estudis Demogràfics (CED) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Es tracta d'una de les conclusions de la recerca Despoblació 1.0: la geografia i els factors del declivi demogràfic rural a l'Espanya del Desenvolupisme, publicada en la revista científica Perspectives Demogràfiques. El treball, que assenyala la immigració com a alternativa al progressiu envelliment de la població rural i la baixa natalitat, analitza els factors de despoblació entre 1960 i 1981, quan es va concentrar el 65% de la despoblació de les zones rurals, amb l'objectiu de comprendre les dinàmiques actuals de despoblament a l'Estat.

L'estudi constata que la línia de defensa contra la despoblació ja no es troba als pobles petits, sinó que s'ha traslladat a les ciutats intermèdies i capitals de comarca de moltes províncies de l'interior peninsular. Els autors han analitzat les 264 zones de l'Estat espanyol (un 73,3%) que van tenir pèrdues netes de població entre 1960 i 1981, quan es va concentrar el 65% de la despoblació de les zones rurals, i s'indaga sobre aspectes poc coneguts d'aquesta fase de l'èxode rural espanyol, per a comprendre les dinàmiques actuals de despoblació.

Així, la investigació assenyala que els mecanismes que "van afavorir la despoblació a l'Espanya del desenvolupisme (com la pobresa, el capital humà, l'aïllament geogràfic i la dependència de l'agricultura) han decaigut en l'actualitat", i que s'ha produït un envelliment de la població en zones rurals. L'investigador i professor de Geografia de la UAB Joaquín Recaño, autor de l'estudi, ha apuntat que "aquesta situació deixa la immigració com a única alternativa realista per a recuperar els territoris despoblats, la recuperació de la natalitat no hi és ni se l'espera". 

Decreixement natural

Segons la recerca, el principal mecanisme de declivi demogràfic entre 1960 i 1981 va ser l'èxode migratori, encara que en l'actualitat s'ha substituït pel "decreixement natural associat a l'envelliment demogràfic". "Si l'emigració pot ser mitigada amb innovadores i costoses mesures econòmiques, la recuperació de la natalitat no està ni se li espera. A més, el progressiu envelliment de la població a les àrees rurals augura un inevitable pes creixent de la mortalitat i un progressiu augment de la dependència en edats avançades", segons Recaño. Tot i que la investigació assenyala la immigració com a única alternativa realista per repoblar, admet que les polítiques de lluita contra la despoblació no poden ser idèntiques i han de respondre a les peculiaritats de cada territori rural.