La Clínica Universitat de Navarra (CUN) és un centre mèdic creat per l'Opus Dei, que en el seu diccionari mèdic afirma que existeixen desviacions sexuals, com la transsexualitat o l'homosexualitat. Segons recull Público, en la categoria de suposades desviacions sexuals, el centre mèdic inclou tot allò que considera allunyat de la "norma social admesa quant a l'elecció sexual o l'organització de la sexualitat". 

A diferència de l'Organització Mundial de Salut (OMS) o la nova llei trans, la clínica patologitza la transsexualitat. Concretament, la defineix com un "trastorn de la identitat sexual que consisteix en el desig de viure i ser acceptat com un membre del sexe oposat", recull el digital. A més, la definició inclou el següent: "Sol acompanyar-se per sentiments de malestar o desacord amb el sexe anatòmic propi i amb la intenció de sotmetre's a un tractament quirúrgic o hormonal per fer que el cos mateix concordi, tant com sigui possible, amb el sexe preferit".

S'arriba a equiparar la transsexualitat amb les parafílies: "En sentit general, s'engloben dins de les desviacions sexuals les alteracions de la identitat sexual o transsexualisme i els comportaments anormals respecte al paper sexual o transvestisme, respecte a la inclinació sexual o parafílies, i respecte a l'orientació sexual o homosexualitat". Per si no fos prou, s'especifica que "en sentit estricte" el terme "desviació sexual" fa referència "a les parafílies o desviacions sexuals pròpiament dites, també conegudes com a perversions". 

Les definicions de l'OMS

Desviacions, prevencions, fetitxes, conceptes més que desfasats per fer referència a realitats complexes com la identitat o expressió de gènere i l'orientació sexual. Així es defineixen l'homosexualitat i transsexualitat en el que ha estat considerat pel Monitor Empresarial de Reputació Corporativa el millor hospital privat de l'estat espanyol. 

En canvi, les organitzacions internacionals fa anys que han deixat enrere aquests discursos LGTBI-fòbics. L'any 1990, l'OMS va eliminar l'homosexualitat de la llista de malalties mentals. Una decisió molt esperada pel col·lectiu LGTBI, però davant la qual moltes organitzacions conservadores i religioses van posar el crit al cel. Una situació semblant es va viure dècades després, quan es va despatologitzar la transsexualitat. Concretament, l'any 2018, l'OMS va eliminar definitivament la transsexualitat de la llista de trastorns mentals. 

L'estela de la despatologització de l'homosexualitat fa dècades que es consolida en la majoria de països del món i, recentment, passa també amb la transsexualitat. Per exemple, la nova llei trans avança en la despatologització en casos com el dret a canviar de sexe sense informes mèdics.