En els darrers anys, moltes institucions i administracions han adoptat diversos protocols d'actuació davant les violències masclistes. Ara, el Govern ha aprovat un nou Protocol Marc per una Intervenció amb Diligència Deguda en Situacions de Violència Masclista, és a dir, una mena de "protocol de protocols" que establirà unes bases per les actuacions davant d'aquesta mena de violència en tots els àmbits institucionals. La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha remarcat que aquest nou text marcarà uns "estàndards exigents" a totes les administracions. 

El nou protocol preveu que a partir d’ara tots els poders públics compleixin uns estàndards en els seus protocols d’actuació davant de tota mena de violències masclistes. L'objectiu d'aquesta homogeneïtzació de criteris i protocols cerca un objectiu: evitar la violència institucional cap a les dones que han patit agressions masclistes. Per assolir aquesta fita, el Govern pretén proporciona unes bases comunes per a la intervenció dels poders públics en l’abordatge de les violències masclistes a Catalunya, a partir d’un enfocament feminista.

Tot plegat, està impulsat pel Departament d’Igualtat i Feminismes, que lidera i coordina l’erradicació de les violències masclistes a Catalunya a través de la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes. El document es va presentar el mes de juliol passat a la Comissió Nacional per una intervenció coordinada contra la violència masclista (CNMV). 

Implicacions del nou Protocol Marc

La creació del Protocol Marc fixa els estàndards que han de complir tots els protocols, instruments, circuits i serveis vinculats a l'abordatge de les violències masclistes. En aquest sentit, comprèn l’actualització i revisió de tots els protocols sectorials, tasca en què el Departament d’Igualtat i Feminismes ja hi està treballant conjuntament amb la resta de departaments competents. 

Tanmateix, hi ha sectors que encara no comptava amb cap mena de full d'actuació davant aquestes situacions. Així doncs, s’estan elaborant nous protocols en sectors o àmbits en què no n’hi havia, conjuntament amb els Departaments responsables. Seria el cas del protocol-guia per al sector cultural, el d’àmbit universitari, el protocol per a l’atenció primària dels serveis socials o els destinats a ens locals i als partits polítics, per tal que aquests dos darrers cobreixin, a més del personal contractat, els càrrecs electes o eventuals i el personal de les empreses contractades (manteniment, neteja, serveis informàtics...).