L’Agència Catalana del Consum (ACC), organisme autònom que depèn del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, treballa en un decret llei per millorar la protecció de la infància i la joventut en les relacions de consum mitjançant plataformes digitals i mercats en línia, especialment en matèria de joc i de publicitat encoberta a la xarxa.

Aquest canvi legislatiu s’emmarca en els treballs de modificació de la Llei del Codi de consum de Catalunya, amb la finalitat d’incorporar-hi les noves formes que adopten les relacions de consum (nous sistemes de pagament, mercats en línia, relacions mitjançant plataformes digitals, etc.), així com aquells aspectes en què la societat s’està sensibilitzant cada cop més, com ara la igualtat i la transversalitat de gènere o el consum responsable.

Davant la necessitat de fer un desplegament urgent i efectiu de la normativa de consum per defensar els drets de les persones consumidores més dèbils i influenciables, l’ACC, amb el suport del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i del Departament de Salut, està treballant en el decret que permetrà millorar la protecció d’infants i joves en dos grans aspectes: d’una banda, la promoció dels jocs d’atzar a Internet; de l’altra, la publicitat encoberta de jocs i joguines mitjançant les xarxes socials o l’oferiment de joguines sexistes o que inciten a activitats agressives o delictives.

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha presentat recentment dos informes sobre publicitat encoberta a YouTube i sobre la publicitat de joc i apostes en línia.

En el primer, presentat el mes de desembre passat, el CAC denunciava 59 vídeos de youtubers, amb prop de 43 milions de visualitzacions, per publicitat encoberta dirigida a infants i adolescents. El CAC va instar YouTube a informar clarament els usuaris quan els programes o els vídeos generats pels usuaris contenen comunicacions comercials, tal com preveu la nova Directiva europea de serveis de comunicació audiovisual. Així mateix, el CAC ho va posar en coneixement de l’Agència Catalana del Consum.

El segon, presentat el 21 de febrer, alertava que el 70% dels vídeos que es mostren quan es fa una cerca a YouTube sobre apostes contenen elements de risc i suposen una exposició perjudicial per a infants i adolescents. En el cas de la ràdio i la televisió, les dades indiquen que hi ha hagut un augment notable de l’exposició dels menors a aquesta publicitat. En concret, el 55,4% dels anuncis televisius de joc i apostes en línia s’emeten durant l’horari protegit, 10 punts més que l’any passat, que representaven el 45,3%. Cal tenir en compte, a més, que la major part d’aquesta publicitat s’emet en el context de programes susceptibles de ser del seu interès, com són les retransmissions de futbol.

Dades epidemiològiques

Les dades epidemiològiques disponibles mostren que a l’Estat espanyol fins a un 4,6% de la població adolescent té conductes de risc en relació amb el joc i les apostes, així com que la mitjana d’edat d’inici dels jugadors patològics se situa en els 19 anys. D’altra banda, s’ha evidenciat també que el 37% dels jugadors patològics adults s’han iniciat en el joc abans de l’edat legal.

Pel que fa als continguts vinculats al joc i les apostes que es troben a la xarxa, la majoria són també de risc, ja que incentiven conductes que poden degenerar en una ludopatia que afecta tant els interessos econòmics de les persones consumidores, com el seu desenvolupament psíquic i social. A més, molts d’aquests vídeos contenen publicitat encoberta.

En aquest sentit, el Servei d’Inspecció de l’ACC està analitzant la informació que recullen els informes del CAC, per valorar la possibilitat de dur a terme actuacions disciplinàries en relació amb les pràctiques que puguin ser considerades il·lícites des de la perspectiva de consum.

Des del punt de vista de les polítiques de consum, la protecció de la infància i la joventut sempre ha estat un element cabdal, especialment pel que fa a la salut, la seguretat i els interessos econòmics de les persones. L’objectiu actual és incorporar un vessant nou en les polítiques de consum: la protecció de les persones consumidores i usuàries en els aspectes socials i ètics d’una societat desenvolupada, sempre des del punt de vista de les relacions de consum (és a dir, les adquisicions de productes o serveis que realitzen les persones consumidores a una empresa).

El Departament d’Empresa i Coneixement preveu que la modificació del Codi de consum, mitjançant decret llei, es pugui dur a terme en aquesta legislatura, amb el suport majoritari del Parlament.