Quins estudis universitaris a Catalunya milloren l'ocupació? D'acord amb els resultats de l'enquesta d'inserció laboral a persones titulades a les universitats catalanes coordinada per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), els titulats en màster i doctorat han assolit dades de plena ocupació perquè la taxa d'atur és inferior al 5%. Concretament, és del 4,2% en el cas dels màsters i de l'1,7% en el cas dels doctorats. Per la seva banda, els estudis de grau també freguen la plena ocupació amb una taxa de desocupació del 5,5% —mig punt per sobre del llindar de la plena ocupació.

Presentada aquest dimecres, en l'enquesta del 2023 hi han participat persones que es van titular fa tres o quatre anys en més de 1.500 titulacions en alguna de les dotze universitats catalanes. S'han recollit gairebé 41.000 respostes, les quals representen el 46% de la població de referència. Els resultats revelen un creixement de l'ocupació, de manera que s'assoleix el mínim històric de la taxa d'atur des del 2011. Així mateix, s'incrementa l'estabilitat laboral perquè 7 de cada 10 contractes són fixos i s'augmenten els salaris nominals —tot i que des del 2014 es detecta una pèrdua del poder adquisitiu de les persones titulades a conseqüència de la inflació.

L'enquesta sobre titulats universitaris

L'enquesta conclou que estudiar un màster augmenta les possibilitats de promoció i de millora salarial, alhora que és una font d’atracció i retenció del talent. També revela que les empreses ja ocupen a més de la meitat dels doctors i doctores recents, alhora que el creixement d’aquests titulats i titulades a les empreses ha crescut un 16% des del 2008. Tot i això, 2 de cada 3 opinen que no fan funcions pròpies del seu nivell formatiu. D'altra banda, els resultats mostren que els portals web tenen més pes com a via d’entrada a la primera feina per les persones titulades en grau. L'anglès es manté com la principal competència a millorar en les titulacions universitàries, seguida de l’expressió escrita en el cas dels graus i tant l’escrita com l’oral en el cas dels màsters. Finalment, es recull com 7 de cada 10 persones titulades tornarien a cursar els mateixos estudis en el cas dels graus i màsters; i 8 de cada 10, en el cas dels doctorats.

"No és veritat que les universitats siguin fàbriques d’aturats; en graus, màsters i doctorats pràcticament s’assoleix la plena ocupació", ha afirmat el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal. A més, nega que hi hagi fuga de talent: "No només disminueix, sinó que hi ha un terç dels estudiants internacionals que es queden a treballar aquí. Per tant, hi ha una certa capacitat de captació de talent, i alhora una major capacitat de retenció de talent de la qual el sistema tenia l’any passat". En aquesta línia, ha celebrat que "els ensenyaments universitaris que es donen a Catalunya són d’alta qualitat, competitius, i la gent que hi estudia troba feina". "Les dades demostren que és un sistema que aporta coneixement, molta capacitat de recerca, captació de recursos i feina per la gent que hi estudia", ha conclòs.