L'Enquesta de Mobilitat en el Dia Feiner de l'any 2021, feta per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), revela, que els desplaçaments amb vehicles privats han augmentat respecte al 2020, entre altres preguntes que s'han fet als enquestats. Els resultats, que s'han fet públics aquest dimarts, reflecteixen les respostes a temes com la recuperació de la mobilitat precovid, l’afectació de la Zona de Baixes Emissions de Barcelona i les afectacions sobre la gratuïtat de les autopistes a Catalunya. Els resultats s'han fet públics en el marc de l’International Mobility Congress 2022 (IMC22) que se celebra a Sitges a partir d'aquest dimarts 25 i fins dimecres 26. L’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) es fa de manera anual des de l’any 2003 a les persones de 16 i més anys residents a l’àmbit de l’ATM. En total, hi participen 10.100 persones. L’objectiu és conèixer els patrons generals de mobilitat, l’evolució d’aquests, les característiques especials, l'opinió i la percepció que els residents tenen del transport i dels seus desplaçaments quotidians, entre d'altres. En els resultats de l'any 2021 es pot observar un canvi de tendència en certs aspectes, en part influenciat per la recuperació de la mobilitat post covid.

Mètodes de transport

Els resultats més destacats indiquen un augment dels desplaçaments per persona respecte al 2020. Concretament, la xifra passa de 3,46 desplaçaments per persona i dia a 3,50 desplaçaments i dia. També destaca especialment l'augment dels desplaçaments amb vehicle privat, que augmenta des del 33% fins al 34,9%. Aquest augment pot ser un efecte secundari de la Covid, que va propiciar l'ús del transport privat en comptes del transport públic. També en relació amb el mètode de transport augmenta la mobilitat en transport públic, fins al 15,1%, respecte al 12,3% de l'any 2020. Tot i la reducció de la mobilitat activa, aquest mètode de transport segueix sent el majoritari amb diferència, amb un 50% del total

Gratuïtat de les autopistes i ZBE

Pel que fa a la gratuïtat de les autopistes, un 37,4% dels residents a la SIMMB (Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona) han respost que es veuen afectats en els seus desplaçaments quotidians. Si es té en compte la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) aquesta xifra puja fins al 44,7%. Entre els usuaris residents a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la incidència és major en dissabtes i festius, mentre que en els residents al SIMMB la incidènica és major entre dilluns i divendres. Les persones entrevistades consideren principalment que la mesura genera un augment de trànsit en aquestes vies, un augment de la contaminació atmosfèrica i un augment d’accidents de trànsit.

Pel que fa a la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona la majoria de persones declaren que no han estat afectades per la ZBE Rondes de Barcelona (86%). Les persones més afectades diàriament pels afectes de la ZBE són els i les residents a Barcelona i la resta de la 1a corona. Ho declaren en un 7% dels casos, mentre que en el conjunt del SIMMB ho diuen l’1,7 %. Entre les solucions adoptades, es perceben diferències entre residents a Barcelona amb la resta: adquirir un vehicle amb etiqueta ambiental o utilitzar el transport públic.