Quants testos de coronavirus s'han fet a Catalunya? Quines són zones geogràfiques on més se n'han fet? I per edats o sexes, hi ha diferències? Aquestes i altres preguntes són les que potser fa dies que alguns catalans es fan i que fins ara no tenien resposta. A partir d'avui ja sí. El departament d'Exteriors de la Generalitat, gràcies a les dades que els han transferit des de la conselleria de Salut, ha publicat un excel en el que es pot consultar quantes proves s'han fet, segmentades per sexe, tram d’edat o àrea bàsica de salut. 

Una de les primeres conclusions que es pot extreure és que s'han fet 47.460, dels quals 21.164 ha sortit positius, 26.296 negatius i 2 no han estat concloents i surten com a probable. Això vol dir que ni tan sols l'1% dels catalans s'ha pogut fer la prova del Covid-19.

El Govern, però, preveu orbir tots els laboratoris dels centres de recerca del país perquè, d'aquí a unes setmanes, es puguin fer més de 100.000 tests ràpids a la setmana, i culpa a l'executiu espanyol de la falta de proves i material, a través de la recentralització de competències.

On s'han fet més proves?

De moment, però, per zones geogràfiques, on més se n'han fet ha estat a l'àrea de Barcelona, on se n'han practicat fins a 36.063. A la Catalunya Central se n'han fet 3.648, a Girona 3.336, al Camp de Tarragona 1.858, a Lleida 1.736, a les Terres de l'Ebre 470 i a l'Alt Pirineu i l'Aran 349. 

ÀREA GEOGRÀFICA PROVES REALITZADES
Barcelona  36.063
Catalunya Central  3.648
Girona  3.336
Camp de Tarragona  1.858
Lleida  1.736
Terres de l'Ebre  470
Alt Pirineu i Aran  349

TOTAL

 47.460

 

I per edats?

Per edats els que s'han fet més proves són els que tenen entre 40 i 49 anys, seguits dels de 50 a 59 anys, mentres que els nens d'entre 10 i 19 els que menys. Així, en la franja dels 0-9 anys se n'han fet 590, de 10 a 19 (485), de 20 a 29 (4.168), de 30 a 39 (6.470), 40 a 49 (8.374), 50 a 59 (8.265), 60 a 69 (6.218), 70 a 79 (5.894), 80 a 89 (5.215) i, finalment, en els majors de 90 anys se n'han fet 1.781. 

EDATS DELS PACIENTS PROVES REALITZADES
De 0 a 9 anys  590
De 10 a 19 anys  485
De 20 a 29 anys  4.168
De 30 a 39 anys  6.470
De 40 a 49 anys  8.374
De 50 a 59 anys  8.265
De 60 a 69 anys  6.218
De 70 a 79 anys  5.894
De 80 a 89 anys  5.215
+ de 90 anys  1.781


Finalment, oper sexes, s'han fet la prova 19.970 homes i 28.016 dones.