L'Institut Català de la Salut (ICS) ha tancat en els últims dies a tot Catalunya, arran de la crisi pel coronavirus​, un total de 46 caps i 462 consultoris locals, cosa que representa aproximadament un 15% i un 75% del total de CAP i consultoris locals de l’ICS, respectivament.

El tancament de determinats equipaments no vol dir que aquests no prestin assistència a la seva població de referència, assegura l'ICS. Encara que no estiguin oberts al públic continuen fent tasques assistencials com visites per telèfon, e-consulta, seguiments de crònics, seguiment d'embarassades, vacunacions a infants fins a 15 mesos, visites domiciliàries i a residències.

D’aquesta manera, l’atenció primària ha condicionat nous circuits per atendre de forma més àgil les necessitats assistencials actuals. S’han concentrat punts d’atenció primària i la major part de consultes externes ajornables per prioritzar l’atenció més urgent i, a la vegada, protegir pacients i professionals i mantenir atencions que no poden esperar.

El tancament d'alguns CAP ha generat polèmica entre alguns professionals que ho consideren un error.