El Tribunal Constitucional (TC) ha estimat el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel govern espanyol contra la creació del municipi de Medinyà (Gironès), segregat de Sant Julià de Ramis, que va aprovar una llei del Parlament de Catalunya i que ara queda anul·lada. L'Executiu espanyol no va validar la creació del municipi, ja que aquesta vulnerava la Llei de Bases de Règim Local, atès que el nou ajuntament no compta amb almenys 5.000 habitants, com determina l'esmentada normativa, sinó amb 866.

La Generalitat i el Parlament van defensar la constitucionalitat de la llei amb l'argument de la competència exclusiva del Govern per a la creació de nous municipis i van apel·lar a la tradició històrica de Medinyà com a entitat independent. Tot i això, el Constitucional deixa clar que les competències regulades en l'Estatut sobre la creació de nous municipis han de regir-se pel que està establert a la llei estatal. La sentència esmenta que la mateixa llei del Parlament, en el seu preàmbul, reconeix que Medinyà no compleix el requisit de població mínima per ser declarat municipi independent i que calia aprovar "una llei singular que habiliti l'excepcionalitat de la norma general que impedeix la constitució de municipis quan no es compleixen tots els requisits legalment establerts".

D'altra banda, Govern i Parlament es van oposar al recurs al·legant que l'objecte de la llei no era la creació d'una nova entitat municipal, sinó el restabliment d'aquesta condició a Medinyà, perduda el 1972 quan es va incorporar a Sant Julià de Ramis amb "caràcter forçat i antidemocràtic" en "un atemptat contra l'autonomia local". Segons els diferents arguments exposats, la iniciativa de formar el municipi va sorgir abans de l'any 1998, quan es va establir el primer límit de població fins als 2.000 habitants i asseguren que la seva constitució podia haver-se materialitzat abans de la seva entrada en vigor. 

Respecte als intents anteriors que aquesta localitat fos un municipi independent al·legats per la Generalitat i en els quals basaria la no aplicació de la llei estatal, el Constitucional afirma que aquest tribunal "no pot entrar a conèixer, ni revisar, procediments o resolucions administratives o judicials anteriors" que van denegar la segregació i constitució de Medinyà.