La Revetlla de Sant Joan és una de les festivitats més celebrades a Catalunya. A mesura que s'apropa la nit més curta de l'any, les cases i carrers s'omplen del so propi amb aquesta festa: el del petard. Hi ha persones que els agraden més o menys, però qui sovint passen la nit més llarga (i no la més curta) de l'any són els gossos.

Els petards són un estímul desagradable per a la majoria de gossos. De fet, suposen un so aterridor que no tenen temps de superar. Tal com apunten des de la Fundació per a l'Assessorament i Acció en defensa dels Animals (FAADA), aquests animals "no tenen temps de descans" entre cada explosió, per la qual cosa no es pot produir "l'aprenentatge necessari" per superar l'ensurt.

Per això, a partir de les recomanacions d'aquesta i altres associacions, El Nacional ha elaborat una guia essencial perquè els gossos pateixin el mínim aquesta nit.

Per què té por

Els gossos tenen una sensibilitat especial en l'oïda. Són capaços d'escoltar sons fins a tres vegades superiors que els humans, fins a arribar als 60.000 Hz. A més, cal tenir en compte que l'instint dels canins és associar un fort soroll a un perill, i en detectar que podrien patir algun mal major, s'espanten.

A més, els gossos tenen por segons altres factors, que incrementen o disminueixen la seva susceptibilitat a l'explosió dels petards. Incideixen la genètica, la personalitat i l'exposició del cadell a sorolls durant els seus primers anys. D'altra banda, també l'actitud del propietari i el contacte amb gossos porucs són altres elements a tenir en compte.

Què farà quan s'espanti

Les reaccions més habituals davant del soroll de petards és sortir corrents sense control, sense cap destí aparent, i amagar-se en lloc aïllats, com per exemple el llit o la banyera.

A més, és possible que la por faci que el canós tingui més set, per la qual cosa li hem de donar abundant aigua. D'altra banda, cal estar atents a la possibilitat que es faci pipí dins de casa.

Què hem de fer

Ser comprensius. El mal comportament no ens ha de posar nerviosos. És convenient mostrar-se comprensiu i entendre que la seva manera de ser en la Revetlla respon a la seva por. Mai no hem de castigar-lo ni mostrar el nostre enuig, això només faria empitjorar el seu estat.

Ignorar-los. Alhora, convé ignorar la seva reacció. No hem de posar-nos a sobre d'ells i intentar calmar-los, perquè això augmentarà la seva actitud i el seu comportament alterats. En definitiva, hem de mostrar-nos amb naturalitat i calma per transmetre'ls bones sensacions.

Pensar una teràpia i no automedicar-los. Hem de realitzar una teràpia per disminuir els efectes de la seva por. Per a això, encara que nosaltres considerem que cal administrar-li un sedant, hem de consultar abans amb el veterinari.

Passar la Revetlla allunyat de la festa. El més convenient és buscar un lloc que estigui allunyat de la celebració, en la mesura possible.

Aïllar el soroll. Hem de procedir al tancament de finestres i persianes perquè el soroll de l'exterior arribi el mínim possible.

Ser permissius (per un dia). Si l'animal vol ser en lloc que sovint no li està permès, com per exemple la zona d'habitacions, s'ha de permetre que es mantingui en l'habitació que prefereixi. Normalment trien zones fosques i petites.