Els llançaments, els tràmits pels quals s'arriba al desnonament, han recuperat una tendència a la baixa durant el segon trimestre d'aquest 2021, molt semblant a la que hi havia abans de la pandèmia de la covid-19, segons dades del Consell General del Poder Judicial. En el segon trimestre d'aquest any han disminuït un 21,2, respecte del 2019.

"L'importantíssim efecte que va tenir la pandèmia per covid-19 en l'activitat dels òrgans judicials en el segon trimestre del 2020 fa que la comparació de les dades del segon trimestre del 2021 amb les del mateix període de l’any anterior siguin escassament significativa Per aquest motiu, l'informe Efectes de la crisi econòmica en els òrgans judicials, que la Secció d'Estadística del Consell General de Poder Judicial ha fet públic avui, complementa les dades d'aquest any amb les evolucions que fa al segon trimestre del 2019", diu en un comunicat el CGPJ. 

El nombre de llançaments del segon trimestre del 2021, 11.571, ha estat un 736,7% més que en el mateix trimestre del 2020, mentre que respecte al segon trimestre del 2019 s'ha observat una disminució del 21,2 per cent. El 69,4 per cent dels llançaments, 8.028, va ser conseqüència de procediments derivats de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU), mentre que uns altres 2.849 —el 24,6%— es van derivar d'execucions hipotecàries i els 694 restants van obeir a altres causes. Els llançaments derivats d'execucions hipotecàries han experimentat un increment del 849,7% respecte al mateix trimestre del 2020 i una disminució del 25,3% respecte al corresponent del 2019. Els derivats de la llei d'arrendaments urbans han augmentat un 692,5% respecte a fa un any, mentre que en relació amb el mateix trimestre del 2019 han disminuït un 18,9 per cent. Els derivats d'altres causes s'han incrementat un 891,4 per cent respecte al segon trimestre del 2020 i han sofert un decrement del 28,4 per cent respecte al 2019.

Catalunya, amb 2.624, el 22,7 per cent del total de tot l'estat espanyol, ha estat la comunitat autònoma en la qual es van practicar més llançaments en el segon trimestre del 2021, seguida per Andalusia, amb 1.794; el País Valencià, amb 1.760, i Madrid, amb 1.178. Atenent només als llançaments conseqüència de procediments derivats de la LAU, en el primer lloc apareix també Catalunya, amb 1.904, el 23,7 per cent del total nacional; seguida per Andalusia, 1.185, el País Valencià, 1.070, i Madrid, amb 930. Pel que fa als derivats d'execucions hipotecàries, encapçala la llista el País Valencià, amb 641, seguida d'Andalusia, amb 492; Catalunya, 453, i Múrcia, 247.

Execucions hipotecàries i concursos

Durant el segon trimestre de l’any s'han presentat 7.646 execucions hipotecàries, xifra que representa un increment del 125,7% respecte al mateix període del 2020 i del 98,2 per cent respecte al segon trimestre del 2019. És la xifra més alta des del segon trimestre del 2017.

A Andalusia és on n'hi ha més, amb 1.608 casos, que representen el 21 per cent del total de l'Estat; la segueixen Catalunya, amb 1.592; el País Valencià, amb 1.275, i Madrid, amb 611. No obstant això, si posem el nombre d'execucions hipotecàries ingressades en relació amb la població, destaquen clarament Múrcia, amb 32,9 per cada 100.000 habitants, el País Valencià, amb 25,3, i Catalunya, amb 20,5.

Pel que fa als concursos, els jutjats mercantils en van registrar 2.342, un 107,4 per cent més que en el segon trimestre del 2020 i un 35,5 per cent més que el 2019. Catalunya ha estat la comunitat amb un major nombre de concursos en els jutjats de mercantil: 778, fet que suposa el 33,2 per cent del total. La van seguir Madrid, amb 490; el País Valencià, 309; i Andalusia, 186. Dels 2.342 concursos presentats en els jutjats mercantils, 861 corresponen a persones físiques empresaris i 1.481 a persones jurídiques.

Els concursos presentats per persones físiques en els jutjats de primera instància i primera instància i instrucció, que van sumar 2.675, van augmentar un 127,5% respecte al segon trimestre del 2020 i un 113,3 per cent respecte al 2019. Catalunya també ha estat la comunitat amb més concursos presentats, 718 (26,8% del total nacional). La van seguir Madrid, amb 470; Andalusia, amb 365, i el País Valencià, amb 332.