El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher, ha instat el govern espanyol a transposar de manera urgent la Directiva de serveis de comunicació audiovisual, aprovada per la Unió Europea el novembre del 2018 i que servirà per regular els serveis televisius sota demanda, com Netflix, i les plataformes d’intercanvi de vídeos, com YouTube. Pel que fa a la producció audiovisual, Loppacher ha demanat incrementar fins al 10% la contribució financera de les plataformes de vídeo sota demanda, com ara Netflix, a la producció europea, en la línia dels països del nostre entorn.

Segons el CAC, l'estat espanyol i Polònia són els dos únics països de la Unió Europea que no han tramès un text legislatiu per transposar la directiva als Parlaments respectius. El termini va finalitzar el 19 de setembre del 2020.

TUIT CAC presidente Consell Audiovisual Catalunya

El govern espanyol va presentar el 6 de novembre del 2020 l’avantprojecte de la futura Llei general de comunicació audiovisual i en va iniciar el tràmit d’audiència i d’informació pública, que va acabar el 3 de desembre.

El president del CAC també ha demanat al Govern que actualitzi, de manera urgent, la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya (LCA), per adaptar-la al nou escenari que estableix la directiva.

Incrementar la producció audiovisual europea

Loppacher considera que cal actualitzar les dues normatives per posar-les en línia amb el nou ecosistema digital. En aquest sentit, es pretén incrementar la producció audiovisual europea, i en especial la producció catalana, així com fomentar més oferta de continguts en català als serveis a petició. També demana dotar de més competències el regulador català per protegir les persones menors d’edat i evitar el discurs d’odi a les plataformes.

Plataformes

Loppacher demana incrementar fins al 10% la contribució de plataformes de vídeo sota demanda a la producció europea. "La previsió que planteja l’avantprojecte de llei general de comunicació audiovisual de l’Estat, que és del 5%, és clarament insuficient i no es correspon amb la penetració d’aquestes plataformes en el mercat audiovisual. Cal incrementar aquesta contribució fins al 10%, en la línia de països com ara França (entre un 20 i un 25%), Àustria (20%) o Itàlia (entre un 12,5% i un 20%)”, ha afirmat Loppacher, que ha afegit que, a més, cal establir mesures normatives per tal que una part d’aquesta producció europea sigui en llengua catalana.

Els continguts sota demanda a Catalunya

El CAC cita el darrer butlletí quadrimestral (BIAC) del CAC, publicat el 4 de febrer, per destacar que el 63,2% dels catalans consumeix continguts audiovisuals sota demanda. Les principals plataformes de vídeo sota demanda mitjançant la tecnologia OTT (Over The Top) són Netflix (amb 1.500.600 llars abonades a Catalunya), Amazon Prime Video (814.875 llars), HBO (396.675 llars) i Disney+ (236.775 llars), segons dades de la tercera onada del 2020 de l’EGM.

Així mateix, el president del CAC també ha reclamat que l’avantprojecte de llei de l’Estat "faci efectiva la diversitat cultural i lingüística, i prevegi mesures per garantir que els ciutadans tinguin accés a una oferta de continguts en la llengua pròpia que sigui equivalent a la realitat lingüística de Catalunya".

 

Foto principal: Un home mira Netflix amb una tauleta / Unsplash