L’Ajuntament de Barcelona preveu concedir, a partir de l’abril, ajudes per a famílies vulnerables amb fills a càrrec menors de 16 anys. Es destinaran prop de 18 milions d’euros a aquest col·lectiu. L'ajut en concret és complementari a les transferències d'altres administracions i està fixat en 100 euros mensuals per cada fill.

L'objectiu és arribar, com a mínim, a 20.000 infants i adolescents de la ciutat, tants com té comptabilitzats l'Institut Municipal de Serveis Socials com a potencials receptors. Aquesta ajuda funciona com una renda vinculada als ingressos familiars per combatre el fenomen de la pobresa infantil. Per accedir a la renda es fixen uns llindars econòmics en funció del nombre de membres de la unitat familiar.

La tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, ha remarcat que aquest fons "permet avançar en una garantia de rendes per a les famílies amb infants a càrrec, que són la cara de la pobresa", ja que la taxa més elevada es dóna precisament en els nens.